Mediacja jako rozwiązanie sporu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Podziel się z innymi

W porównaniu z procesem sądowym, mediacja jest rozwiązaniem szybszym, wygodniejszym, oszczędzającym czas i zdecydowanie nerwowych sytuacji. Tym niemniej w polskiej rzeczywistości strony nadal wolą rozstrzygać spory w sądzie. Być może trend ten zmieni najnowsza nowelizacja przepisów w zakresie procedury cywilnej i kodeksu pracy.

Już kilka dni temu, Konfederacja Pracodawców Lewiatan, będąc koordynatorem sieci 16 Centrów Arbitrażu i Mediacji, utworzonych w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, podjęła akcję wobec sądów. Otóż zwrócili się oni do prezesów sądów okręgowych i rejonowych w całej Polsce o wprowadzenie wewnątrz sądowej procedury kierowania do mediacji sporów pracowniczych.

I nie jest to jedyna inicjatywa, której celem jest rozpropagowanie mediacji, jako skutecznego rozwiązania sporów. Chcą i promują ją obecnie inne organizacje przedsiębiorców, ustawodawca, jak i eksperci. I choć wszyscy zdają się dostrzegać rosnące znaczenie mediacji, to jak spojrzymy na jej udział procentowy w rozwiązywaniu sporów na linii pracodawca – pracownik, okazuje się, iż jest on śmiesznie niski.

Dlaczego tak mało konfliktów pracowniczych rozwiązywanych jest przez mediacje?

Cóż, mediacja jako metoda rozwiązywania sporów jest szalenie skuteczna i do tego bez angażowania sądów. Gdy spojrzymy też na statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, okaże się, iż jeśli sprawa już trafi do mediacji, to istnieje spora szansa na zawarcie ugody. Problem jednak w tym, iż bardzo mało spraw trafia do mediacji.

Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest w Polsce brak zwyczaju polubownego rozwiązywania sporów. By temu zaradzić, należałoby każdą umowę pracowniczą i cywilną zaopatrzyć w odpowiednią klauzulę rozwiązywania sporów. Musiałaby ona stanowić, iż w przypadku pojawienia się sporu zostanie on rozwiązany w drodze mediacji, we wskazanym centrum mediacyjnym. Taka klauzula przyczyniłaby się do zmiany postawy stron i ich pełnomocników, którzy dziś jako metodę rozwiązywania sporów wybierają drogę sądową.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]