Jak przejść z samozatrudnienia na emeryturę

Podziel się z innymi

Zasadniczo idea przejścia na emeryturę dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jak i osoby zatrudnionej na umowie o pracę, jest taka sama. Różnice tkwią jednak w szczegółach.

Jakie są obecnie warunki przejścia na emeryturę?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, osobami uprawnionymi do przejścia na emeryturę są kobiety po przekroczeniu 60 roku życia oraz mężczyźni po przekroczeniu 65 roku życia. Sam wniosek można już złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Formularz wniosku liczy 6 stron, a instrukcja jego wypełniania drugie tyle. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnej placówce ZUS, wysłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Należy jednak mieć na uwadze, iż jeśli zaistnieje konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, muszą być one dostarczone w formie papierowej do placówki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.

Kto musi zbierać dodatkowe dokumenty?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przez całe swoje życie zawodowe z założenia nie muszą dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów. ZUS bowiem jest w posiadaniu danych o opłaconych przez nie składkach. Natomiast osoby, które przed 1999 rokiem pracowały na etatach czy w jakikolwiek inny sposób związany z opłacaniem składek, powinny zgromadzić dokumenty konieczne do wyliczenia kapitału początkowego.

Co ważne, wniosek o ponowne wyliczenie kapitału początkowego powinny też złożyć osoby, którym już raz ten kapitał policzono. Przepisy bowiem w tym zakresie zmieniały się wielokrotnie i istnieje duże prawdopodobieństwo, iż obecnie wyliczona kwota będzie wyższa. Natomiast wszelkie dane o opłaconych składkach po 1999 roku są w posiadaniu ZUS i nie ma potrzeby ich dodatkowego dostarczania.

Czy po złożeniu wniosku o emeryturę należy zlikwidować posiadane przedsiębiorstwo?

Z założenia przejście na emeryturę jest dla każdego przywilejem, a nie obowiązkiem. Z uwagi na powyższe każdy sam decyduje czy i kiedy to zrobi. W przypadku osób zatrudnionych na etacie musi jednak wraz z tą decyzją nastąpić rozwiązanie umowy z dotychczasowym pracodawcą. Co prawda po uzyskaniu emerytury te osoby mogą dalej pracować, jednak już na podstawie nowej umowy.

Zobacz  Co może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia?

Inaczej ta sytuacja wygląda w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Po uzyskaniu prawa do emerytury nie trzeba bowiem likwidować prowadzonej działalności. Jednocześnie przedsiębiorca z przyznanym już prawem do emerytury nie płaci już pełnych składek na ZUS. Pozostaje mu do zapłaty tylko kwota składki zdrowotnej. Zatem prowadzenie działalności gospodarczej w takim przypadku jest po prostu opłacalne.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]