Urlop zdrowotny dla nauczycieli – nowe przepisy

Podziel się z innymi

Urlop zdrowotny dla nauczycieli – nowe przepisy

Nowe regulacje zdecydowanie ograniczają możliwość udzielenia urlopu zdrowotnego dla nauczycieli, a zasady te są sprecyzowane w przepisach. Ponadto zwolnienia nie udzieli lekarz pierwszego kontaktu, a o takiej potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny pracy. Takie zmiany obowiązują od 1 stycznia bieżącego roku.

Urlop dla nauczycieli po zmianach

Zmiany, jakie obowiązują już od 1 stycznia 2018 r., wskazują na to, że nauczyciele mogą skorzystać z urlopu chorobowego – urlopu dla poratowania zdrowia – tylko wtedy, kiedy schorzenie jest związane z wykonywaną przez nich pracą. Chodzi tu głównie o to, aby utrudnić nauczycielom otrzymywanie takiego zezwolenia na urlop. Wiąże się to z konkretnym celem. Trzeba też podkreślić, że urlop po zmianach będzie krótszy. Jeszcze w ubiegłym roku trwał trzy lata. Teraz będzie wynosił maksymalnie rok.

Nauczyciele, którzy wykorzystali ponad rok urlopu, nie będą już mieli prawa do urlopu w tym roku. Jeżeli zaś wykorzystali mniej niż rok, w bieżącym roku będą mogli wykorzystać pozostałą część wolnego – do pełnego roku. Pedagodzy, którzy do dnia wprowadzenia zmian uzyskali orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego, odbędą go zgodnie z nowymi zasadami.

Co mają na celu wspomniane zmiany?

Wprowadzono te zmiany, aby korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia było wyłącznie uzasadnione charakterem pracy, jaką dany nauczyciel wykonuje. To ma na celu zapewnienie uczniom stabilnych warunków nauczania. Już nie będą musieli dostosowywać się do nowych zasad przebiegu lekcji wprowadzanych przez kolejnego nauczyciela, pojawiającego się na zastępstwo. Wszystko to wzbudza postrach w nauczycielach. Nowy rok dopiero się rozpoczął i wszyscy są zaciekawieni, jak przepisy te będą stosowane w praktyce i co to będzie dla nich oznaczało. Spodziewają się najgorszego, ale może nie będzie to takie straszne, jak się wydaje. W Internecie mówi się, że przepisy te są nieprecyzyjne, a co za tym idzie, prawdopodobnie zamierzony przez twórców cel będzie nieosiągalny.

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]