Bezrobotni będą pomagać opiekunom osób niepełnosprawnych

Podziel się z innymi

Aktualnie gminy przygotowując roczny plan potrzeb dotyczących prac społecznie użytecznych, muszą uwzględniać te prace, które są wykonywane na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

To forma wsparcia dla bezrobotnych

Wsparcie to ma być skierowane do tych bezrobotnych, którzy nie mają ani prawa do zasiłku, ani też nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. To forma wsparcia również dla osób, które realizują kontrakt socjalny, uczestniczą w indywidualnym programie usamodzielniania, bądź też zatrudnienia socjalnego. Po zmianach prace społeczne mogą być świadczone także na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych. Jak to rozumieć? Otóż wyjaśnienie jest proste. Chodzi tu o to, że bezrobotni wspierają niepełnosprawnych w codziennych typowo domowych obowiązkach.

Co będzie zawierało nowe rozporządzenie?

W nowym rozporządzeniu będą znajdowały się zasady organizacji takich prac. Bez zmian pozostanie termin przygotowywania planów zapotrzebowania na wykonywanie prac społecznie użytecznych. Szczegóły zawarte w planie to rodzaj prac, liczba godzin i miejsce ich wykonywania. Gotowy plan musi być przekazany do kierownika ośrodka pomocy społecznej i starosty. Lista osób, które mogą wykonywać prace społecznie użyteczne, jest wysyłana do powiatowego urzędu pracy. Oczywiście prace te mogą być wykonywane u opiekunów, ale wówczas nie powinny uwzględniać bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym, typu pielęgnacja, czy podawanie leków. Należy również podkreślić, że opiekunowie muszą powiadomić swój samorząd, jeżeli bezrobotny nie wywiąże się z jakiegoś zadania. Samorząd z kolei przekaże tę sprawę staroście. Tym sposobem zostaną zaprowadzone stosowne działania mające na celu rozwiązanie problemu.

Trudno powiedzieć, co wyniknie z takich zmian i czy wyjdzie to wszystkim na dobre. W każdym razie zamysł wydaje się ciekawy i praktyczny. Nam jednak pozostaje tylko trzymać kciuki za powodzenie tych planów. Na efekty zmian trzeba jeszcze chwilę poczekać.

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]