Satysfakcja zawodowa pracowników w Polsce – raport

Podziel się z innymi

Choć od lat mamy w Polsce do czynienia ze wzrostem gospodarczym, a nasza ogólna sytuacja ekonomiczna ulega stałej poprawie, w 2016 r. wciąż czegoś nam brakowało. Satysfakcja zawodowa pracowników większości sektorów rynkowych nadal stała wówczas na niskim poziomie, co wynika z raportu przygotowanego przez firmę Sedlak & Sedlak.

Wprowadzenie

Badanie zostało przeprowadzone w roku 2016 na próbie liczącej 4816 respondentów. Piastowali oni m.in. funkcje członków zarządu, specjalistów, techników czy wreszcie pracowników fizycznych w firmach lub instytucjach z takich sektorów, jak:

 • administracja państwowa,
 • służba zdrowia,
 • handel,
 • bankowość,
 • IT,
 • telekomunikacja,
 • logistyka,
 • przemysł,
 • inne (łącznie z powyższymi wyszczególniono 18 kategorii).

Były to osoby w wieku średnio 37 lat, o przeciętnym okresie zatrudnienia u obecnego pracodawcy wynoszącym 8 lat. Badanie miało charakter ogólnopolski, dzięki czemu możliwe było uzyskanie miarodajnych wyników dla wszystkich województw.

Cała prawda o polskim zadowoleniu/niezadowoleniu

Badania wykazały, że uśredniona satysfakcja zawodowa pracowników w Polsce wynosi 0,08 w skali od -2 do 2, gdzie:

 • -2 oznacza, że pracownik jest bardzo niezadowolony,
 • 2 oznacza, że jest bardzo zadowolony.

Najwyższy wskaźnik zadowolenia zarejestrowano w województwie świętokrzyskim (0,24), najniższy natomiast w województwach opolskim i zachodniopomorskim (0,01). Badania wyodrębniły też dwie najbardziej zadowolone grupy zawodowe:

 • członkowie zarządu: 0,48;
 • przedstawiciele działu IT: 0,4.

Można powiedzieć, że pomiędzy tymi dwiema grupami a pozostałymi badanymi wyrosła niemała przepaść, gdyż kolejny wynik (zaledwie 0,22) należał do pracowników działu HR i marketingu. Najmniej zadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej byli pracownicy produkcyjni, w przypadku których wskaźnik satysfakcji wyniósł -0,01.

Satysfakcja pod mikroskopem

W trakcie badania satysfakcji zawodowej pracowników w 2016 r. brano pod uwagę szereg istotnych wskaźników, spośród których na szczególną uwagę zasługuje:

 • zadowolenie z wynagrodzeń – gdzie średnia osiągnęła poziom: -0,5; na tym polu zadowolenie wykazali jedynie członkowie zarządu oraz pracownicy sektora IT/telekomunikacyjnego;
 • więź z firmą: -0,38;
 • rozwój zawodowy: -0,18;
 • atmosfera/klimat organizacyjny: 0,47;
 • poczucie docenienia: -0,49.
Zobacz  Czy warto wyjechać do pracy do Holandii? Najważniejsze wskazówki

Ponadto badanie wykazało, że im dłuższy staż stanowiskowy, tym mniejsze zadowolenie respondenta – po 15 latach pracy średnia wartość początkowa zadowolenia (0,29) spada do 0,01. Lekarstwem mógłby być rozwój zawodowy, który ma znaczący wpływ na zaangażowanie, jednak 64% pracowników oceniło szanse na awans w swojej firmie jako mało realne. Problem w największym stopniu dotyczył pracowników produkcji oraz logistyki. Zależność ta znalazła także potwierdzenie we wskaźniku chęci zmiany pracy – aż 29% badanych aktywnie poszukiwało pracy, z czego 44% stanowili pracownicy produkcji, a 41% pracownicy manualni.

Reasumując, polskiemu rynkowi pracy w 2016 r. wciąż wiele brakowało. Czy w roku bieżącym sytuacja ulegnie poprawie na tyle, by pozytywne skutki dało się zaobserwować w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy 2018? Nie pozostaje nam nic innego, jak zaczekać na wyniki i oczywiście samemu wziąć udział w ankiecie (jej wypełnienie zajmuje dosłownie kilka minut). Gorąco zachęcamy!

Łukasz Jabłoński

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]