Samozatrudnienie, a schemat podatkowy

Podziel się z innymi

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi podanymi przez Ministra Finansów w dniu 31 stycznia 2019 roku, samozatrudnienie może być w niektórych sytuacjach uznane jako schemat podatkowy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pracownik przechodzi na samozatrudnienie mimo kontynuacji faktycznego wykonywania pracy w stosunku podporządkowania.

Czym jest schemat podatkowy?

To zupełnie nowe pojęcie, wprowadzone z początkiem 2019 roku w wyniku implementacji unijnej dyrektywy DAC6. Schemat podatkowy to uzgodnienie, rozwiązanie intelektualne wypracowane w oparciu o znajomość przepisów prawa podatkowego i praktykę jego stosowania, które w sposób pośredni lub bezpośredni prowadzi do osiągnięcia korzyści, na przykład podatkowej.

Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie wykorzystywania przez podatników różnych form optymalizacji podatkowych.

Podmiotami, zobowiązanymi do przekazywania informacji o powstałych schematach podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej są m.in.: doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, notariusze, księgowi, biura rachunkowe, dyrektorzy finansowi, biegli rewidenci, banki, podatnicy.

Czy samozatrudnienie jest czymś nagannym?

Oczywiście, że nie. Jest to jedna z dopuszczalnych form zarobkowania, która w wielu przypadkach będzie najodpowiedniejszą, zarówno biorąc pod uwagę charakter wykonywanej pracy, jak i jego częstotliwość. Idealnym przykładem będą tutaj osoby wykonujące wolne zawody, czyli tzw. freelancerzy. Wykonują oni zlecenia dla przeróżnych podmiotów, nie będąc samymi jednoznacznie związanymi tylko z jednym. Inaczej jednak wygląda sytuacja osób, które zostały „sztucznie” zatrudnione na samozatrudnieniu, mimo braku niezależności i ryzyka gospodarczego, przy pełnym podporządkowaniu jednemu podmiotowi.

Czy samozatrudnienie daje oszczędności?

Jednym słowem mówiąc tak i dlatego właśnie mowa jest o możliwym uznaniu ich jako schemat podatkowy. Oszczędności, które możliwe są do osiągnięcia w przypadku samozatrudnienia są następujące:

  • w składkach na ZUS – ich wysokość ustalana jest tak jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, od przeciętnego wynagrodzenia podanego przez GUS;
  • w podatku dochodowym – możliwość wyboru liniowej skali podatkowej, co chroni przed wejściem w drugą skalę podatkową.
Zobacz  Coraz bardziej przepracowany Polak

W tym przypadku znaczenie moją oszczędności w podatku dochodowym, gdyż to one stanowią korzyść podatkową, która może zostać uznana jako schemat podatkowy.

Kto uzyskuje korzyść podatkową w tym przypadku?

W potocznym rozumieniu przyjmiemy, iż korzyść podatkową uzyskuje podatnik (czyli osoba będąca na samozatrudnieniu), ponieważ płaci on mniej podatku dochodowego. Rolą płatnika (pracodawca) jest tylko obliczenie, potrącenie i odprowadzenia składki na podatek do Urzędu Skarbowego.

Z początkiem 2019 roku zmieniły się jednak przepisy ordynacji podatkowej, między innymi rozszerzono definicję korzyści podatkowej. Obecnie uznać za taką można również brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeśli wynika on z:

  • niepowstania zobowiązania podatkowego,
  • odsunięcia w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub
  • obniżenia jego wysokości.

Tym samym beneficjentem korzyści podatkowej może być nie tylko podatnik, ale również płatnik, czyli na przykład pracodawca, który nakłania swoich pracowników do przyjęcia formuły samozatrudnienia w miejsce umowy o pracę.

Kiedy schemat podatkowy podlega zgłoszeniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Jeśli w jakimś konkretnym przypadku samozatrudnienie uznane zostanie za schemat podatkowy, by podlegał on konieczności zgłoszenia, musi spełniać jeszcze kryterium kwalifikowanego korzystającego. Te kryteria szczegółowo opisuje art.86a, par.4 ordynacji podatkowej. Są to kryteria ekonomiczne i wynoszą:

  • pozycja przychody, koszty lub wartość aktywów przekracza 10 mln Euro,
  • wartość udostępnienia (schematu) przekracza 2,5 mln Euro.

Trudno przypuszczać, by pojedynczy samozatrudniony takie kryteria spełniał. Natomiast w przypadku pracodawcy, który „sztucznie” zatrudnia osoby na samozatrudnieniu, te kryteria mogą być już spełnione.

Znajdź pracę na Szukampracy.pl !

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]