Rosnąca popularność – studia dualne w Polsce

Podziel się z innymi

Studia dualne co to? Studia dualne to w Europie studia praktyczne, w Polsce określane jako dualne, zyskują na popularności. Ich ideą jest kształcenie studenta (jako przyszłego pracownika) pod potrzeby i oczekiwania pracodawcy.

Jak rozwija się w Polsce system Studiów dualnych?

W październiku 2018 roku weszła w życie reforma szkolnictwa wyższego. Jednym z jej założeń było propagowanie idei kształcenia dualnego, coraz częściej wykorzystywanego w innych krajach europejskich. By to osiągnąć zaproponowano zmiany systemowe zapisane właśnie w Konstytucji dla nauki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).

Ustawa ta (zwana potocznie „2,0”) dała bowiem podstawę do rozwoju studiów dualnych, gdzie istnieje możliwość łączenia kształcenia w uczelni i pracy lub praktyk u pracodawcy. Do samych przepisów wprowadzona została definicja studiów dualnych, dając im tym samym umocowanie ustawowe. Zgodnie z nią studia dualne to taki rodzaj kształcenia naprzemiennego, w którym bierze udział, obok uczelni, również pracodawca. Natomiast część efektów uczenia osiąga się poprzez wykonywanie odpowiedniej pracy przez studenta w danym przedsiębiorstwie. A sam program studiów jest ustalany wspólnie, przez uczelnię i pracodawcę.

W międzyczasie okazało się również, iż studia dualne zyskały wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O jakim dofinansowaniu możemy mówić w przypadku studiów dualnych?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2018 roku przeprowadziło konkurs pod nazwą „studia dualne”. Na wsparcie różnych przedsięwzięć w tym właśnie zakresie przeznaczono kwotę 123 miliony złotych. Na konkurs wpłynęły 84 wnioski, natomiast dofinansowanie uzyskało 69 z nich. Ty samym w efekcie działania tego projektu 1750 osób podniesie swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Jeżeli natomiast chodzi o przykładowe kierunki, które otrzymały dofinansowanie, to są to między innymi:

  • wzornictwo praktyczne
  • żywienie zwierząt i produkcja pasz
  • ekonomika zdrowia i analityka danych
  • mechanika i budowa maszyn

Czy zatem wrosło zainteresowanie prowadzeniem studiów dualnych w Polsce?

Okazuje się, iż jak najbardziej tak. Dla przykładu Politechnika Śląska, będąc jednym z pionierów edukacji praktycznej, prowadzi już dziś studia dualne na różnych kierunkach. Oto one:

  • inżynieria materiałowa (studia drugiego stopnia)
  • mechanika i budowa maszyn (studia pierwszego i drugiego stopnia)
  • logistyka (studia drugiego stopnia)
Zobacz  Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym - nowości

Ponadto, dzięki trwającej już współpracy z branżą przemysłową, w październiku 2019 roku uruchomiony zostanie kierunek pod nazwą „transport kolejowy” w zakresie studiów dualnych.

Z kolei warszawska, niepubliczna uczelnia Collegium Civitas prowadzi obecnie rekrutację na specjalność „marketing internetowy i e-commerce” w formule studiów dualnych. Ich program został opracowany we współpracy z ekspertami ze Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Harmonogram studiów łączy zajęcia akademickie prowadzone w siedzibie uczelni oraz zajęcia praktyczne prowadzone w IAB Polska, a także płatne staże u największych pracodawców branży internetowej.

Natomiast inna, warszawska, niepubliczna uczelnia, Akademia Leona Koźmińskiego, uruchamia od jesieni kierunek „zarządzanie w sektorze QSR” (skrót z języka angielskiego, od quick service restaurants), powstały w wyniku nawiązania współpracy z przedsiębiorstwem McDonald’s Polska. Są to studia licencjackie, prowadzone w trybie niestacjonarnym. Studiować mogą tutaj osoby, będące pracownikami tego przedsiębiorstwa, z minimum 3-miesięcznym stażem pracy i wykształceniem średnim. Wyłonieni oni zostaną w ramach wewnętrznej rekrutacji. Idea tego typu studiów jest taka, iż przedsiębiorstwo McDonald’s Polska pragnie pomóc pracownikom w uzyskaniu kompetencji przywódczych.

Na tej uczelni wyżej omówione studia powstały akurat na konkretne potrzeby tego przedsiębiorstwa. Tym niemniej uczelnia uruchamia też studia dualne prowadzone w języku angielskim. Jest to kierunek „Health Economics and Big Data Anaytics” – ekonomika zdrowia I analityka danych. Nabór na te studia jest otwarty, a partnerami kierunku są przedsiębiorstwa farmaceutyczne, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i klub sportowy Legia Warszawa (w zakresie medycyny sportowej).

Jako kolejny przykład podać można Politechnikę Poznańską, gdzie od października 2020 roku planowane jest uruchomienie studiów dualnych w tematyce kształcenia specjalistów w zarządzaniu ruchem lotniczym. Współpracować w tym zakresie będzie tutaj Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Studenci będą korzystać z innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, stosowanych obecnie w zakresie żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną czy też zarządzania bezzałogowymi systemami.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]