Pierwsza umowa o pracę

Podziel się z innymi

Umowa o pracę jest nawiązaniem stosunku pracy, który polega na zgodnych oświadczeniach woli zarówno pracownika, jak i pracodawcy.  Pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy w miejscu, czasie i pod kierownictwem, ustalonymi przez pracodawcę, za co ten wynagradza go umówioną zapłatą.

Pierwsza umowa o pracę to ważny moment w życiu każdego, kto wchodzi w poważny rynek pracy. Daje pewność zapłaty, która jest wynagrodzeniem za trud wkładany w codzienny wysiłek. Pomijając pierwszą euforię wywołaną zatrudnieniem, należy dobrze przyjrzeć się umowie, wynagradzając sobie brak doświadczenia, dokładnością i uwagą.

Ogólne zasady

Umowę należy przeczytać i sprawdzić czy zawiera wszystkie wymagane przez przepisy prawa elementy. Dobrą początkową weryfikacją jest sprawdzenie ilości i kolejności stron, jeśli którejś brakuje, umowy nie powinno się podpisać. W umowie powinny znaleźć się dokładne dane obu stron. Umowa o pracę określa rodzaj umowy, warunki pracy, czyli datę, miejsce oraz wymiar czasowy pracy, wynagrodzenie, a także stanowisko nowego pracownika.

Umowę o pracę sporządza się pisemnie, co jest zabezpieczeniem dla obu stron stosunku pracy. Każdy otrzymuje jeden egzemplarz, także dla późniejszej analizy lub wyjaśnienia wątpliwości.

Czego można spodziewać się na początek?

Dużym rozczarowaniem może zakończyć się myślenie o najlepszej z możliwych umów, z wielkim wynagrodzeniem i masą profitów, już na samym początku drabinki zawodowej. Typowo, pierwsza umowa o pracę to ta na okres próbny, który może trwać do trzech miesięcy. Okres ten pozwala pracodawcy poznać dobrze predyspozycje zatrudnianej osoby, jej miejsce w firmie oraz funkcjonowanie w grupie, a pracownikowi zobaczyć jak wygląda specyfika danego miejsca. Po wyczerpaniu czasu umowy na okres próbny, podpisuje się umowę na czas określony lub bezterminową, albo kończy współpracę.

Przywileje umowy o pracę

– urlop wypoczynkowy – pierwsza praca oznacza 20 dni urlopu rocznie, dopiero po 10 latach stażu pracy ilość dni urlopu wzrasta do 26 rocznie; do stażu pracy wlicza się czas trwania nauki, gdzie ukończenie studiów wyższych daje 8 lat, szkoły policealnej 6 lat, technikum 5 lat, a liceum 4 lata

Zobacz  Będzie brakowało aż 4,5 miliona pracowników

– ubezpieczenie społeczne – w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego i kontynuować odprowadzanie niezbędnych składek, co zapewnia pracownikowi ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe czy emerytalne

– ochrona wynagrodzenia – zgodnie z Kodeksem pracy pracownik musi mieć wypłacane wynagrodzenie przynajmniej raz w miesiącu; pensja nie może być także niższa od płacy minimalnej

 – ochrona czasu pracy – limit godzin w ciągu miesiąca to 160, a w ciągu tygodnia – 40; co istotne, każda kolejna godzina pracy to praca nadliczbowa, której miesięczny limit to 150 godzin

Umowa o dzieło oraz umowa zlecenia nie są umowami o pracę, co oznacza, że podpisanie ich nie nadaje praw do powyższych przywilejów. Warto poświęcić czas i energię na negocjację z potencjalnym pracodawcą w celu podpisania umowy o pracę. Oznacza ona poważny krok w kierunku rozwoju i zdobywania świata pracy.

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]