Kto musi się ubiegać o zaświadczenie o zdolności do pracy?

Podziel się z innymi

Po przewlekłej absencji spowodowanej chorobą następuje powrót do macierzystego zakładu pracy i okazuje się, że… nie ma możliwości podjęcia standardowych obowiązków. Aby na nowo je wykonywać, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o zdolności do pracy. W poniższym artykule opiszemy, kiedy i jak należy się o nie ubiegać.

Zaświadczenie o zdolności do pracy – terminy i dokumenty

Wszyscy aktywni zawodowo, którym choroba odebrała sposobność wykazywania się obecnością w pracy przez tydzień czy dwa, mogą odetchnąć z ulgą. Obowiązek ubiegania się o zaświadczenie o zdolności do pracy dotyczy bowiem osób przebywających na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni. Znalazłszy się w ich gronie, warto przede wszystkim zadbać o historię choroby, stanowiącą dla lekarza medycyny pracy ważny argument w sprawie. Może to być przykładowo wypis ze szpitala lub opinia lekarza prowadzącego, gdzie zawarto opis leczenia wraz z jego podsumowaniem.

Dysponując już kompletną dokumentacją, należy zwrócić się do pracodawcy o wydanie skierowania na badania (o ile ów sam nie wyjdzie z inicjatywą). Wizyta odbędzie się zgodnie z tradycyjnym rytmem, czyli w jednostce służby zdrowia, gdzie były przeprowadzane badania wstępne lub badania kontrolne. Warto zadbać o uzyskanie skierowania odpowiednio wcześniej, tzn. jeszcze przed zakończeniem przysłowiowego L4, aby w dniu powrotu do pracy móc od razu uregulować kwestię stanu zdrowia.

Dalszy tok postępowania

Podobnie jak pozostałe badania z zakresu medycyny pracy, tak badania mające na celu uzyskanie zaświadczenia o zdolności do pracy są finansowane przez pracodawcę. Oczywiście w niektórych placówkach służby zdrowia obsługa odbywa się bezgotówkowo, w innych zaś pracownik musi uiścić opłatę, która jest następnie rekompensowana przez pracodawcę na podstawie przedstawionego rachunku. Jeśli choroba nie zaważyła na kondycji badanego, może on z reguły liczyć na szybkie i przede wszystkim pozytywne zakończenie całego procesu. Jeśli jednak dana dolegliwość odbiła trwałe piętno na jego zdrowiu, diagnoza lekarska niekoniecznie musi być korzystna.

Zobacz  Pracodawcy coraz bardziej wrażliwi na internetową krytykę

Naturalnie, nie wszyscy rekonwalescenci będą się zgadzać z opinią zawartą w zaświadczeniu o niezdolności do pracy. Na taką okoliczność ustawodawca uzbroił ich w oręż w postaci odwołania do wojewódzkiego lekarza medycyny pracy. Jeżeli i ta linia frontu zawiedzie, muszą się oni niestety pogodzić z koniecznością zmiany stanowiskowej lub nawet zmiany pracodawcy.

Warto jednocześnie odnotować, iż w związku z podejrzeniem pogorszenia stanu zdrowia badanego lekarz medycyny pracy może skierować go do większej liczby specjalistów, niż miało to miejsce choćby w przypadku badań wstępnych. Pogłębiona diagnoza nie musi być jednak tożsama z prawdopodobieństwem wydania opinii negatywnej, dlatego nie należy z góry przesądzać swoich losów bądź, co gorsza, w ogóle rezygnować z dalszych starań o powrót do pracy.

Tą konkluzją zamykamy temat zaświadczenia o zdolności do pracy, niemniej w kolejnej odsłonie cyklu wrócimy z równie istotnym zagadnieniem kadrowo-prawnym. Zapraszamy!

Łukasz Jabłoński

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]