Emeryci na ratunek gospodarce

Podziel się z innymi

 

Z roku na rok rośnie liczba osób, które pozostają na rynku pracy mimo wejścia w wiek emerytalny. W czerwcu 2016 roku było ich 367 tysięcy – w ubiegłym liczba ta wzrosła o ponad 100 tys.

Wzrastająca liczba osób pozostających w pracy mimo możliwości odejścia na emeryturę to zjawisko pozytywne z punktu widzenia finansów publicznych. Szacuje się, że dzięki takim osobom ZUS może zaoszczędzić nawet 2 miliardy złotych rocznie. Aktywnych zawodowo emerytów można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to osoby, które po uprzednim zwolnieniu się z pracy i uzyskaniu dzięki temu możliwości do pobierania świadczenia emerytalnego, podjęły zatrudnienie ponownie (często u tego samego pracodawcy na takich samych warunkach), by dorabiać do swojej emerytury. Drugą grupę stanowią osoby, które pomimo wejścia w wiek emerytalny, zdecydowały się kontynuować swoje zatrudnienie. Ciągłości zatrudnienia uniemożliwia pobieranie emerytury, jednak każdy dodatkowo przepracowany rok daje prawo do wyższego świadczenia po zakończeniu pracy. I właśnie ta grupa ma ogromne znaczenie dla finansów publicznych. Nie dość, że nie pobiera ona środków z funduszu, to dodatkowo „pompuje” kolejne pieniądze dzięki opłacaniu składek.

Eksperci zauważają, że zwiększająca się liczba pracujących emerytów, to efekt kilku czynników. Jednym z ważniejszych jest rosnąca świadomość społeczeństwa na temat  funkcjonowania systemu emerytalnego i tego, jak wyliczana jest wysokość świadczenia. Innym ważnym czynnikiem jest aktualna sytuacja na polskim rynku pracy, który w ostatnich czasach dynamicznie się rozwija. Rosnący popyt na pracę powoduje, że pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem młodych, dobrze wykwalifikowanych osób mogących podjąć zatrudnienie w ich firmie. Duże znaczenie ma również niż demograficzny oraz emigracja sporej ilości osób w wieku produkcyjnym. Nie dziwi więc fakt, że rola emerytów na polskim rynku pracy rośnie i nie zanosi się, by w nadchodzących latach ten trend miał się zmienić. Według danych ZUS-u kolejne roczniki, które przechodzić będą na emeryturę, otrzymają niższe świadczenia, co może skłonić takie osoby do dłuższej aktywności zawodowej. Obniżenie świadczeń jest efektem stopniowego starzenia się polskiego społeczeństwa i idącego za tym wzrostu liczby emerytów. Aktualnie w Polsce jest blisko 5,7 miliona takich osób, a w 2023 ich liczba może wzrosnąć nawet do 7 milionów.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]
Zobacz  Najlepsze zarobki niezmiennie w Warszawie