Zgłoszenie do ZUS: umowa-zlecenie

Podziel się z innymi

Podobnie jak w przypadku umowy o pracę, podpisanie umowy-zlecenia wiąże się z rychłym kontaktem z ZUS-em z uwagi na obowiązkowe składki, którym podlega zleceniobiorca. Zgłoszenie do ZUS-u umowy-zlecenia spoczywa na zleceniodawcy będącym zarazem płatnikiem wspomnianych składek. Spoczywa na nim także szereg innych formalności.

Jakie składki i w jakim terminie?

Umowa-zlecenie nie różni się znacząco pod względem oskładkowania od umowy o pracę. Zleceniobiorca podlega standardowo ubezpieczeniu:

Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego jest indywidualną sprawą zleceniobiorcy i odbywa się wyłącznie na jego wniosek w określonym przez niego terminie. Dla pozostałych składek ustawodawca wyznaczył zleceniodawcy termin 7 dni kalendarzowych od momentu rozpoczęcia obowiązywania umowy-zlecenia. Co ważne, jest on naliczany od kolejnego dnia, np.: współpraca między stronami rozpoczyna się 2 czerwca, więc termin ostateczny na zgłoszenie do ZUS-u umowy-zlecenia przypada na 9 czerwca. Jeśli dzień ten jest przypadkowo wolny od pracy, wówczas za wiążący należy przyjąć termin najbliższego dnia roboczego.

Reguła tradycyjnie z wyjątkami

Określenie, jakim składkom podlega zleceniobiorca również spoczywa na barkach zleceniodawcy. Zależność ta ma wpływ na wybór formularza, za pomocą którego można dokonać rejestracji w ZUS-ie:

  1. ZUS ZUA
  • zleceniobiorca podlega wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom i zgłasza lub nie zgłasza chęci przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego,
  • zleceniobiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, lecz wnioskuje również o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym (np. osoba zatrudniona już na etacie przez innego przedsiębiorcę).
  1. ZUS ZZA
  • zleceniobiorca podlegający jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu nie wyraża zainteresowania dodatkowym, dobrowolnym oskładkowaniem.

W niektórych wypadkach obowiązek odprowadzania składek w ogóle nie występuje. Mowa o:

Zleceniodawca nie musi zatem zgłaszać do ZUS-u umowy-zlecenia zawartej z w/w kategoriami zleceniobiorców.

Zobacz  Od pucybuta do milionera – Ray Kroc

Zmiany, zmiany, zmiany

Składanie dokumentów rejestracyjnych w ZUS-ie spędza wielu przedsiębiorcom sen z powiek. Wynika to z faktu, iż umowy-zlecenia są z reguły zawierane na krótki okres czasu, a przepisy dotyczące danej formuły cywilnoprawnej należą do zmiennych. W efekcie zachodzi konieczność każdorazowego dopasowywania się do nowych uwarunkowań prawnych, często urozmaicana zmianą danych lub zakresu ubezpieczenia zleceniobiorcy. Dlatego zgłoszenie do ZUS umowy-zlecenia lubi prowadzić w prostej linii do wezwania do korekty niewłaściwych okresów ubezpieczeń, przeprowadzanej w oparciu o druk ZUS KOA.

W ramach kontynuacji tematyki zusowskiej już wkrótce opiszemy na naszym blogu, ile wynosi składka ZUS za pracownika zatrudnionego na zasadzie najbardziej popularnych umów. Zapraszamy do ponownych odwiedzin!

Łukasz Jabłoński

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]