List motywacyjny. Na pewno wiesz jak napisać?

Podziel się z innymi

Chociaż nie zawsze wymagany, list motywacyjny, może być jednym z warunków przyjęcia do procesu rekrutacji.

Najważniejszym dokumentem wymaganym przez potencjalnego pracodawcę od kandydata jest cv, ale zaraz za nim plasuje się list motywacyjny, ewentualnie portfolio. Samo napisanie listu, dla osoby znającej podstawowe zasady gramatyki, nie jest specjalnie trudne, ale sprawienie, aby ten list ten był ciekawy, zachęcający i wyróżniał się na tle innych, jest już znacznie trudniejsze. Wydaje się, że podstawą do napisania listu motywacyjnego jest świadomość, że jest on bardzo ważny i trzeba to zrobić porządnie i dokładnie, a nie ściągając pierwszy lepszy schemat z internetu. Potraktowanie sprawy należycie jest często przepustką na rozmowę kwalifikacyjną.

Kwestie techniczne

List motywacyjny nie powinien przekraczać ¾ strony formatu A4. Musi zawierać nagłówek, gdzie zamieszcza się datę, miejsce oraz adres autora i jego dane. Informacje wyróżnia się akapitami. Początek treści pisanej to przedstawienie siebie. Dalej opisuje się powody napisania listu, które stopniowo należy rozwinąć. Później należy opisać swoje wykształcenie, kompetencje i kwalifikacje, pamiętając, o jakie stanowisko się ubiega i dopasowując to do tej kwestii. Zakończenie listu to wyrażenie nadziei na zatrudnienie i ewentualne spotkanie na rozmowę rekrutacyjną. Na dole strony powinna znaleźć się klauzula (Dz. U. nr 133, poz. 883) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Forma

List motywacyjny adresuje się do konkretnej osoby bądź instytucji. W ofercie pracy powinna znaleźć się informacja, do kogo przesłać dokumenty. Jeżeli podana jest nazwa firmy, to umieszcza się w liście pełną nazwę oraz adres firmy. W przypadku ofert, gdzie wraz z nazwą firmy widnieją dane osoby, do której przesyła się zgłoszenie, list kierujemy właśnie do niej. Trzeba pamiętać o zwrotach grzecznościowych, wielkich literach oraz podpisie.

Zobacz  Twoje plany? Szczerość nie popłaca

Elementy obowiązkowe

Pamiętaj o podaniu numeru referencyjnego ogłoszenia, dzięki czemu ułatwisz pracę rekruterowi. Jest to istotna informacja, ponieważ określa stanowisko, o które stara się kandydat.

Niezbędne jest umieszczenie danych kontaktowych. Podanie ich w cv nie wystarczy, list traktowany jest jako osobny dokument i musi być odpowiednio oznaczony.

Wspomniane wcześniej wielkie litery i formuła grzecznościowa  podnoszą poziom odbioru listu i ułatwiają jego czytelność.

W treści postaraj się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pasujesz na dane stanowisko i dlaczego to właśnie ciebie powinna wybrać firma. Tutaj korzystne jest wymienienie wymagań z ogłoszenia, jeśli się je oczywiście spełnia, i skonfrontowanie ich z samym sobą.

Warto odpowiedzieć

List motywacyjny to kwestia indywidualna i ma przede wszystkim wyrażać kandydata i przybliżyć go komisji rekrutacyjnej czy osobie zajmującej się kwalifikacją. Warto jednak zamieścić w nim opisy, które sprawią, że staniemy się interesujący. Zaraz po danych o wykształceniu, doświadczeniu i podobnych podstawach, można opisać pierwszą pracę i jak ona wpłynęła na dalszy rozwój. Dobrą opcją jest też opis siebie z przyszłości, wyobrażenie o rozwoju, zmianach i wykorzystanym potencjale. Pokaże to, jak twoja osoba może zostać pokierowana i czy masz odpowiednie ambicje.

Unikaj!

– proszenia o pracę

– przepraszania

– tłumaczenia się

– rozkazywania

– używania sloganów i skrótów

– kłamstw

– potocznego języka

– błędów ortograficznych i stylistycznych

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]