Jak walczyć z absencją pracowniczą?

Podziel się z innymi

Absencją pracowniczą nazywa się usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. Nieobecność ta może być spowodowana urlopem oraz zwolnieniem z tytułu choroby lub opieki, a jej długość normuje kodeks pracy.

Kodeks pracy reguluje zasady i wymiar nieobecności pracownika w pracy. Absencja pracownicza jest zjawiskiem niekorzystnym. Zaburza ona stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa, rytm pracy i ciągłość wykonawstwa. Absencja to także straty finansowe. Warto zadbać o jak najmniejszy wymiar absencji w firmie, dlatego przygotowaliśmy kilka praktycznych porad.

Orientacja

Przed wyciągnięciem niepokojących wniosków trzeba zrobić małe rozpoznanie wśród pracowników, sumując nieobecności konkretnych osób. Warto zwrócić uwagę na przyczynę ich absencji, ale także względy regionalne, wiekowe czy stanowiskowe. Da to obraz, kto, jak i dlaczego opuszcza najczęściej stanowisko pracy i pomoże podjąć najodpowiedniejsze środki, żeby temu zapobiegać. Nie warto szybko panikować, bo może okazać się, że pracownicy tak naprawdę rzadko kiedy opuszczają pracę, a jeśli już, to mają ku temu powody, które można wyeliminować.

Nagrody

System nagradzania najlepszych pracowników zawsze dobrze motywuje, dlatego można, wzorem ze szkolnych lat, nagradzać wyjątkową frekwencję. Dodatki dla tych, którzy są najczęściej w pracy, są sprawiedliwe, chociażby dlatego, że na absencji firma traci finansowo. Trzeba dbać o solidnych i oddanych pracowników, motywując przez to tych mniej zaangażowanych.

Po premii

Znacznie drastyczniejszy sposób motywacji to regulacje w systemie premiowym. Teraz zamiast nagradzać, można skupić się na karaniu poprzez pozbawianie pracowników prawa do premii, jeżeli przekroczyli limit nieobecności. Liczba nieobecności bez konsekwencji musi zostać wcześniej ustalona i podpisana przez pracowników – jak umowa.

Dodatki zdrowotne

Ciekawą opcją jest zadbanie o zdrowie pracownika w niekonwencjonalny sposób, mimo idei dodatków. Można wprowadzić jeden dzień w tygodniu dla warzyw lub owoców, gdzie każdy pracownik otrzyma w porze drugiego śniadania coś zdrowego do zjedzenia. Warto sprawić zatrudnionym dostęp do siłowni, sauny albo basenu, które zwiększają odporność i poprawiają pracę organizmu. Dodatkowo przeznaczenie środków na szczepienia albo witaminy dla każdego zainteresowanego. Metod na zadbanie o zdrowie pracowników jest dużo, trzeba tylko użyć odrobiny wyobraźni.

Atmosfera

Firma, w której panuje przyjemna atmosfera i stabilne warunki pracy, jest miejscem, gdzie chce się wracać, a na pewno nie chce się z niego uciekać. Pracodawca musi zadbać o organizację czasu, samopoczucie poszczególnych osób i funkcjonowanie całej grupy, żeby pracowała jak jeden wielki i zdrowy organizm. Pracownicy muszą czuć, że są częścią całości, ich zdanie jest brane pod uwagę, a nawet może o czymś decydować. To wszystko powinno sprawić, że pracownik będzie opuszczał pracę tylko, gdy będzie naprawdę musiał, bez szukania pretekstów.

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]