Zawód: researcher

Podziel się z innymi

Researcher to broker informacyjny, który zajmuje się wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji na zlecenie. Pozyskuje on, analizuje i dostarcza informacje różnego typu, a jego zawód ma charakter usługowy.

Researcher porusza się po branży HR, gdzie jego zawód jest bardzo popularny, ale ciągle młody i rozwijający się. Informacja od zawsze jest cennym dobrem, ale jej status rośnie, dzięki czemu researcher uważany jest za zawód przyszłości. Dzięki przepływowi i analizie danych, firma ma większe możliwości rozwoju pracowników i funkcjonowania firmy. Z usług researcherów korzystają najczęściej branże informacyjne i branża human resources.

Studia

Polskie uczelnie wyższe nie mają w sowich ofertach kierunków typowo przygotowujących do zawodu researchera. Zostają nimi głównie absolwenci socjologii, dziennikarstwa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii. Jest to także ciekawa opcja dla studentów historii, którzy posiadają pożądane umiejętności wyszukiwania danych oraz analizy i segregowania ich. Opcją są także studia podyplomowe na kierunkach broker informacyjny, infobroker czy zarządzanie informacją. Z uwagi na brak typowego kierunku edukacji, pracodawca nie powinien stawiać przed kandydatami sztywnych wymogów kwalifikacyjnych. Najważniejsze są zdolności praktyczne. Researcher powinien być komunikatywny, kreatywny, dociekliwy, wytrwały i oddany sprawie. To zawód dla osoby, która zna dużo różnych ludzi i potrafi wzbudzić w nich poczucie sympatii, ale także zaufania. Kontakty kreują dobrego researchera.

Praca

Efekty pracy researcher przedstawia w formie raportów, baz danych, opracowań infobrokerskich lub innych, podobnych. Stanowiskiem pracy jest głównie biurko, a narzędziem komputer. Zdarza się jednak, że poszukiwanie informacji wymaga wyjazdu czy spotkania. Niektóre projekty opierają się na wywiadzie środowiskowym, artykułach gazet czy wydarzeniach w mieście. Broker informacyjny może pracować w domu, ale musi być mobilny. Wymaga się grzecznego, ale zdecydowanego zachowania w kontaktach z informatorami. Jednym z wymogów przy zatrudnianiu researchera może być znajomość języków obcych, a przynajmniej języka angielskiego, który pomaga także w poruszaniu się w sieci internetowej.

Zobacz  Najlepsze strony do szukania pracy w 2018 roku

Zarobki

Pieniądze, które może zarobić researcher są zależne od miejsca pracy, jego doświadczenia, renomy i ilości pozyskanych informacji. Średnie wynagrodzenie można oszacować na około 4 000 złotych brutto miesięcznie. W praktyce suma ta waha się od najniższe krajowej do około 6 000 złotych brutto miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że maksymalny zarobek jest zależny od efektywności i skuteczności pracy.

Co robi broker? – na skróty:

– pozyskuje informacje

– organizuje informacje

– rozpoznaje potrzeby i na ich podstawie dopiera metody realizacji zlecenia

– stosuje metodę direct serach, czyli metodę poszukiwań bezpośrednich

– ocenia źródła informacji

– kataloguje źródła informacji

– monitoruje źródła informacji

– wyszukuje istotne zapytania

– stosuje metodologię dziedzinową

– podsumowuje pracę w formie raportów, baz danych itd.

– przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne

– działa zgodnie z procedurami, przepisami, normami i zasadami poufności informacji

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]