Poszukiwanie pracy w Polsce bywa niełatwe – jak temu zaradzić?

Podziel się z innymi

Choć bezrobocie utrzymuje się od dłuższego czasu na niskim poziomie, poszukiwanie pracy w Polsce nadal stanowi spore wyzwanie. Świadczą o tym m.in. wyniki badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski, w których wymienia się liczbę blisko 13 miesięcy, jakich przeciętnie potrzebuje nasz rodak na znalezienie zatrudnienia.

Smętna rzeczywistość bezrobotnego

Łatwo sobie wyobrazić, co czuje osoba, która przez cały rok kalendarzowy usiłuje znaleźć pracę i nieustannie słyszy odpowiedź odmowną. Co więcej, w części przypadków nawet takiej nie zaznaje, ponieważ nie wszyscy pracodawcy komentują otrzymane CV. Łatwo też sobie wyobrazić, jak poszukiwanie pracy w Polsce przez tak długi czas odbija się na finansach bezpośrednio zainteresowanego. W końcu podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie 717,30 zł netto (1 czerwca 2018 r. ulegnie on waloryzacji) i jest wypłacany w takiej wysokości przez zaledwie 3 miesiące. Kolejno ulega on zmniejszeniu do kwoty 572,87 zł netto, więc druga połowa okresu pobierania świadczenia musi odbywać się z udziałem jeszcze drastyczniejszych oszczędności. Na tym etapie dochodzi do pożytkowania funduszy zgromadzonych w przeszłości, bo czynsz, bo abonament telefoniczny, bo wyżywienie, bo inne wydatki.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że na zasiłek nie mogą liczyć m.in. osoby, które rozwiązały stosunek pracy za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron w ciągu 6 miesięcy od momentu rejestracji w urzędzie pracy. Choć takie podejście ustawodawcy wydaje się sprawiedliwie, to istnieją przecież sytuacje, gdy pracownik nie ma po prostu wyjścia. I nie chodzi tu bynajmniej o okoliczności związane z naruszeniem zasad Kodeksu pracy.

Poszukiwanie pracy w Polsce za wszelką cenę

Wraz z przedłużaniem się okresu poszukiwania pracy w Polsce, uszczuplaniem zasobów domowej kasy oraz wzrostem liczby bezproduktywnych rozmów kwalifikacyjnych maleją także ambicje. Jest to naturalna kolej rzeczy, której nie sposób wykluczyć w obliczu konieczności zapewnienia sobie względnie godnego bytowania.

Zobacz  Do kiedy PIT od pracodawcy, czyli pytania noworoczne

Wreszcie osoba o kwalifikacjach znacznie wykraczających poza dolne warstwy rynku pracy zaczyna rozglądać się za zajęciami kompletnie niezwiązanymi z jej kompetencjami, a tym bardziej zainteresowaniami. W przypadku objęcia stanowiska poniżej własnych możliwości natychmiast zaczyna rozglądać się za bardziej korzystną pracą i tu pojawia się pewien problem. Duża część pracodawców niechętnie spogląda bowiem na nietypowe epizody w życiorysach zawodowych kandydatów. Traktuje się je niekiedy jako sygnał mówiący, że ta swoista degradacja była nieprzypadkowa, że kandydat nie sprawdził się w swoim zawodzie. W efekcie rzeczony kandydat przez długie lata może trwać przywiązany do swojej niechcianej posady lub zastępować ją zbliżonymi – również niechcianymi.

Sposób na skrócenie okresu bezrobocia

Aby zminimalizować ryzyko zaistnienia opisanego scenariusza, należy przede wszystkim sięgnąć do wszelkich dostępnych źródeł, które mogą pomóc w poszukiwaniu pracy. W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy już na temat wiodących krajowych serwisów ogłoszeniowych. Warto przeglądać tam codziennie różne kategorie, nie zawężając filtrowania do jednej branży, ponieważ pracodawcy zwykli umieszczać swoje ogłoszenia, kierując się najróżniejszymi kryteriami. Przykładowo oferta przeznaczona dla księgowego może znaleźć się w kategorii administracja biurowa, doradztwo lub usługi – niekoniecznie w kategorii księgowość. Nie zawsze zresztą będzie ona dostępna dla ogłoszeniodawców.

Inną metodę rodem z XXI wieku zapewniają platformy pokroju Facebooka, GoldenLine czy LinkedIn. Prócz zbudowania za ich pomocą wizerunku kandydata idealnego istnieje także sposobność aplikowania na konkretne stanowiska opisane przez innych członków społeczności. Dodatkową szansę na otrzymanie propozycji pracy zapewniają headhunterzy rekrutujący na podstawie ściśle określonych kwalifikacji.

Na koniec należy zaznaczyć, że skuteczne poszukiwanie pracy w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju jest znacznie trudniejsze, gdy wykorzystuje się w tym celu mało profesjonalne CV. Ten problem można jednak łatwo wyeliminować za sprawą naszego kreatora. Zachęcamy do korzystania!

Zobacz  Jak napisać referencje dla pracownika?

Łukasz Jabłoński

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]