Podsumowanie usługi Twój E-PIT

Podziel się z innymi

Można już pokusić się o podsumowanie usługi Twój e-PIT wprowadzonej po raz pierwszy w tym roku do rozliczenia podatku za rok 2018. Okazuje się, że to rozwiązanie zyskało sporo pochlebnych opinii. Co ciekawe, praktycznie co dziesiąty podatnik nie zainteresował się dokumentem rozliczeniowym, który został tym samym zaakceptowany automatycznie.

Na czym polegała automatyczna akceptacja rozliczenia?

Usługa Twój e-PIT została tak skonstruowana, że podatnik, mógł niczego nie robić z przedstawionym rozliczeniem. W takiej sytuacji system na ostatni dzień terminu złożenia zeznania dokonywał tego automatycznie za niego. Tym samym wielu podatników uniknęło problemów z nieterminowym złożeniem zeznania rocznego bądź jego niezłożeniem.

W ramach usługi Twój e-PIT ponad 2 miliony zeznań podatkowych zostało złożonych automatycznie, czyli bez zainteresowania ze strony podatnika. To prawie 1/3 wszystkich, przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) zeznań w ramach usługi Twój e-PIT.

Jaka jest globalna skala złożonych zeznań podatkowych za 2018 rok i jak na tym tle wypadła usługa Twój e-PIT?

W skali całego kraju złożonych zostało 19,9 miliona zeznań podatkowych, w formie elektronicznej i papierowej. Z tej liczby tylko 3,8 miliona deklaracji złożono w formie papierowej, natomiast 16,1 miliona w wersji elektronicznej (za pomocą usługi Twój e-PIT oraz systemu e-Deklaracje. To generalnie świadczy o tym, że polskie społeczeństwo zdecydowanie zaakceptowało i chętnie korzysta z elektronicznych możliwości składania zeznań podatkowych.

W ramach 16,1 miliona deklaracji, udział tych złożonych za pomocą nowej usługi Twój e-PIT wyniósł prawie 43%, co przekłada się na 6,9 miliona deklaracji. Z kolei z tej liczby 2,2 miliona deklaracji automatycznie złożył system, bez ingerencji podatnika.

Co istotne, możliwość skorzystania z usługi Twój e-PIT, dotyczyła tylko tych podatników, którzy składają zeznania roczne w postaci deklaracji PIT-37 lub PIT-38. Należy zatem domniemywać, iż w przypadku rozszerzenia tych możliwości na inne wzory deklaracji rocznych, zainteresowanie taką procedurą wzrośnie.

Zobacz  Co daje zleceniobiorcom i samozatrudnionym możliwość zrzeszania się w związku zawodowym

Statystycznie rzecz ujmując okazuje się, że praktycznie co dziesiąty podatnik nie zainteresował się swoim zeznaniem rocznym przed jego złożeniem. Ponadto, w tej liczbie zeznań złożonych automatycznie, znalazło się ponad 168 tysięcy z dopłatą podatku. Do tych podatników właściwy urząd skarbowy przesłał informację o konieczności dokonania dopłaty z tytułu rocznego rozliczenia podatkowego.

Czy fakt automatycznego złożenia zeznania jest równoznaczny z zupełną bezczynnością podatnika i brakiem zainteresowania zeznaniem rocznym?

Otóż wcale nie jest to takie oczywiste. Mogło się bowiem tak zdarzyć, iż podatnik złożył samodzielnie zeznanie podatkowe w ostatnich dniach kwietnia (pod koniec terminu składania zeznań) w wersji papierowej. Tym samym nie zdążyło zostać zarejestrowane i system Twój e-PIT złożył drugie automatycznie. W praktyce jednak w takim przypadku obowiązuje to zeznanie złożone przez podatnika w wersji papierowej.

Kolejna przyczyna tak dużej liczby automatycznie złożonych deklaracji może być po prostu prozaiczna – tak jest łatwiej. Skoro system Twój e-PIT umożliwił automatyczną akceptację, podatnicy z tego skorzystali. Tutaj należałoby też przeprowadzić dokładniejszą analizę i ustalić jaki odsetek wśród zeznań złożonych automatycznie stanowią te, w których w ogóle podatnik nie otworzył zeznania, a jaki takie, które zostały otwarte, ale podatnik uznał, że się z tym zgadza i nic więcej nie zrobił, bo nie musiał. Należy domniemywać, iż wśród tej pierwszej grupy są takie osoby, do których urząd skarbowy skierował pismo o konieczności zapłaty podatku. Jeśli już bowiem ktoś zeznanie otworzył, powinien tym samym mieć świadomość konieczności uregulowania podatku.

Sama usługa Twój e-PIT, mimo początkowych problemów z logowaniem, dostępem osób nieuprawnionych czy też błędnie wpisanych danych, zyskała pozytywną ocenę. Narzędzie ułatwiło rozliczenie z fiskusem, a automatyzacja pozwoliła choćby uniknąć błędów rachunkowych. Z kolei rozliczenia za rok 2019 mają też objąć możliwością skorzystania z usługi Twój e-PIT przedsiębiorców, co generalnie powinno pozwolić znacznie zwiększyć liczbę osób korzystających z tego narzędzia. Tym niemniej obecnie warto dopracować ten system, by uniknąć pojawiających się błędów.

Zobacz  Wyzwania przed sferą zatrudnienia w kontekście epidemii

Co jeszcze wiemy o rozliczeniach rocznych w kontekście korzystania z narzędzia Twój e-PIT?

Niewątpliwie dużym plusem tego systemu było to, iż nawet jak ktoś nic nie zrobił w sprawie złożenia rocznego rozliczenia, to i tak uniknął kary za niedopełnienie tego obowiązku, gdyż system zrobił to za niego automatycznie. Jeżeli ze złożonego elektronicznie zeznania wynikał podatek do zapłaty, to urzędy skarbowe miały miesiąc na poinformowanie o tym fakcie podatnika. Z kolei na uregulowanie niedopłaty podatnik miał 7 dni od chwili otrzymania pisma. Dokładna liczba takich wezwań wysłanych przez urząd skarbowy wyniosła 168.891 sztuk.

Jeżeli natomiast ze złożonego zeznania wynikała nadpłata, wówczas urząd skarbowy dokonywał takiego zwrotu. W przypadku zeznań złożonych elektronicznie termin zwrotu został skrócony i wynosił 45 dni, liczone od 1 maja 2019 roku.

Na chwilę obecną złożone deklaracje nadal można zobaczyć. Wystarczy zalogować się na swoje konto w programie Twój e-PIT. Usługa dostępna jest na stronie www.podatki.gov.pl. Co ważne, to zeznanie jest tam widoczne niezależnie od tego, czy sami dokonaliśmy jego wysłania, czy też system zrobił to automatycznie. Ponadto, w każdej chwili można też tam dokonać korekty zeznania, jeśli z jakichkolwiek powodów są tam błędne dane.

Podsumowując, usługa Twój e-PIT zadebiutowała w tym roku, będącym sporym ułatwieniem dla podatników. W roku obecnym objęła swym zasięgiem głównie pracowników, emerytów i rencistów. W roku następnym obejmie też przedsiębiorców. Jest to kolejny element cyfryzacji i automatyzacji państwa. Debiut ten należy oceniać pozytywnie, gdyż usługa nie była zbytnio skomplikowana i generowała mało błędów. Zatem w latach kolejnych należy wyeliminować błędy i niedociągnięcia oraz dążyć do objęcia jej działaniem wszystkich podatników.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]