Oświadczenie o wyrejestrowaniu z urzędu pracy – podstawowe zasady

Podziel się z innymi

Tytułowe oświadczenie o wyrejestrowaniu z urzędu pracy to jeden z lepiej kojarzących się druków urzędowych. Wynika to z faktu, że z reguły jest on przedkładany w momencie podjęcia zatrudnienia przez osoby dotychczas bezrobotne. Większość z nich udaje się w tym celu osobiście do urzędu pracy, lecz nie jest to bynajmniej konieczne.

W jakich sytuacjach należy złożyć oświadczenie o wyrejestrowaniu z urzędu pracy

Na początku warto zaznaczyć, że do składania oświadczenia o wyrejestrowaniu z urzędu pracy nie są zobowiązani wyłącznie nowo zatrudnieni. Owego obowiązku muszą dopełnić m.in. osoby, które:

 • założyły działalność gospodarczą,
 • podpisały z pracodawcą umowę cywilnoprawną (np. umowę o dzieło czy umowę-zlecenie),
 • uzyskały prawo do emerytury lub renty,
 • uzyskały prawo do świadczenia innego niż zasiłek dla bezrobotnych (np. do zasiłku pielęgnacyjnego, wypłacanego przez MOPS),
 • zmieniły miejsce pobytu lub zameldowania,
 • zmieniły stan cywilny, nazwisko etc.,
 • przez okres 90 dni nie mogą podjąć pracy z powodu choroby lub przykładowo leczenia odwykowego.

Pomijając ostatni, nieco bardziej zawiły przykład, urząd należy powiadamiać w ciągu 7 dni od daty zmiany sytuacji życiowej czy materialnej bezpośrednio zainteresowanego. W określonych przypadkach prócz stosownego oświadczenia należy złożyć w urzędzie dokument uzasadniający wyrejestrowanie. Świeżo upieczeni pracobiorcy sięgną zatem po kopię umowy o pracę, z kolei chorujący bezrobotni będą się posiłkować drukiem ZUS ZLA, wystawionym przez lekarza.

Sposób komunikacji

Szczęśliwie w obecnych czasach osobista wizyta w urzędzie pracy nie jest koniecznością. Oświadczenie o wyrejestrowaniu z urzędu pracy można równie dobrze składać:

 • drogą pocztową,
 • drogą elektroniczną,
 • za pomocą faksu.

O ile udokumentowanie zatrudnienia nie nastręczy problemu (wystarczy tu kopia umowy), tak w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą L-4 musi już być dostarczone w oryginale. Bezrobotnemu przysługują:

 • 2 dni od momentu wystawienia zwolnienia na powiadomienie urzędu o rzeczonej niezdolności do pracy,
 • 7 dni od dnia wystawienia zwolnienia na dostarczenie go do urzędu.
Zobacz  Praca zdalna, a zdalne zwolnienie

Chcąc zatem uniknąć wycieczki do omawianej instytucji, najrozsądniej będzie skorzystać z tzw. powszechnych usług pocztowych. Przed nadaniem listu warto zeskanować lub przynajmniej sfotografować L-4, aby na wszelki wypadek mieć w ręku konkretny dowód. Z podobnych względów wypada też zdecydować się na opcję wysyłki za potwierdzeniem odbioru.

Zasady szczególne

Należy jednocześnie odnotować, iż z obowiązku składania oświadczenia o wyrejestrowaniu z urzędu pracy zostały zwolnione niezdolne do pracy kobiety w ciąży oraz kobiety, które urodziły już dziecko. Drugim z wymienionych status bezrobotnych przysługuje przez okres przewidziany dla osób uprawnionych do uzyskania tradycyjnego zasiłku macierzyńskiego. Co więcej, czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku młodych mam może zostać przedłużony, jeżeli narodziny dziecka:

 • przypadły na czas pobierania świadczenia z urzędu pracy,
 • odbyły się w ciągu miesiąca od chwili zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczeniobiorczynie znów mogą tutaj liczyć na prolongatę analogiczną do okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Aby ją uzyskać, muszą jedynie przedłożyć w urzędzie aktu urodzenia dziecka.

Łukasz Jabłoński

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]