Obliczanie wynagrodzenia urlopowego na nowych zasadach

Podziel się z innymi

Przepisy o wypoczynku zostały uwzględnione w projekcie nowego kodeksu pracy. Co bierze się pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, a czego się nie uwzględnia? Wszystko w poniższym artykule.

 

Co uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego?

Wyliczając wynagrodzenie urlopowe zgodnie z nowymi zasadami, uwzględnia się składniki wynagrodzenia w stałej stawce miesięcznej. To oznacza, że bierze się pod uwagę tę stawkę, jaka przysługuje w momencie wykorzystywania urlopu przez pracownika. Zwraca się także uwagę na składki wynagrodzenia za okresy, które nie przekraczają miesiąca, określone w zupełnie innej stawce niż wspomniana stała stawka miesięczna. Warto również podkreślić, że jeżeli dochodzi do dość dużego wahania wysokości tych składników, okres może ulec wydłużeniu, ale pod pewnymi warunkami.

 

Czego nie uwzględnia się obliczając wynagrodzenie urlopowe?

Określając wynagrodzenie urlopowe, nie bierze się pod uwagę wypłaty jednorazowej lub nieperiodycznej, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Nie uwzględnia się dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, ani też nagród, czy dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Nie można zapomnieć również o tym, że nie wlicza się odprawy emerytalnej i rentowej, a także należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej. Obliczając wynagrodzenie urlopowe, nie uwzględnia się także bonusów, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy, wynagrodzenia za czas przestoju w pracy nie z winy pracownika, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Ponadto w wyliczeniach tych wyklucza się składki wynagrodzenia, jakie jest wpłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc.

 

Urlop na nowych zasadach

Urlopu na nowych zasadach udziela się tylko w te dni, które są dla konkretnej osoby dniami pracy. Urlop jest udzielany na pełne dni pracy w takim wymiarze godzinowym, jaki odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w określonym dniu. Pracownik może liczyć na urlop w jednej części, kiedy należy mu się urlop wynoszący do 12 dni w ciągu roku. Można go podzielić na dwie części, gdy zaś przysługuje mu prawo do urlopu trwającego więcej niż 12 dni w ciągu roku. Istnieje również możliwość udzielenia urlopu w większej części, kiedy pracownik ma prawo do dłuższego urlopu niż 12 dni i złoży wniosek o więcej niż dwie części urlopu.

Zobacz  Zwolnienie od pracy na dziecko

 

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]