Składki ZUS. Nowe przepisy dla przedsiębiorców

Podziel się z innymi

Od nowego roku przedsiębiorcy najprawdopodobniej zaczną płacić składki ZUS od dochodu. Nie wiadomo jednak na jakich zasadach, gdyż brakuje założeń do ustawy.

Jakich zmian w zakresie składek na ZUS należy się spodziewać w przyszłym roku?

Od nowego roku małe i średnie przedsiębiorstwa, osiągające niskie przychody, będą najprawdopodobniej płacić niższe składki za ZUS. Jednak na chwilę obecną nie wiadomo dokładnie jakie będą szczegółowe zasady i czy rzeczywiście ich kwota zmaleje o 500 złotych miesięcznie.

Ile wyniesie minimalny zus?

W czasie wczorajszego poniedziałkowego posiedzenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju przedstawiciele resortów przedsiębiorczości i technologii, finansów oraz inwestycji i rozwoju mieli przedstawić dokładne propozycje zmian. Jednakże podano tylko górną granicę korzystania z nowej ulgi, która została wyznaczona na wielkość przychodów 120.000 złotych rocznie, czyli 10.000 złotych miesięcznie.

To rozwiązanie ma umożliwić małym i średnim przedsiębiorcom odejście od systemu ryczałtowego na rzecz naliczania składek od dochodu. A w tym przypadku im mniejszy będzie dochód, tym niższa składka ZUS.

Jakie zdanie o ZUS składki 2019 mają sami przedsiębiorcy?

Otóż ich zdaniem bardzo niedobrze się stało, gdy na 3 miesiące przed wejściem w życie nowych propozycji nadal nie wiadomo kto i na jakich zasadach będzie mógł z nich korzystać.

Wątpliwości przedstawia również profesor Jan Klimek ze Szkoły Głównej Handlowej, będący przewodniczącym zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Jego zdaniem takie przedstawianie tylko zarysów nowych rozwiązań, bez konkretnych propozycji, jest bardzo szkodliwe dla przedsiębiorców i gospodarki. Przecież nie mogą oni opierać swych prognoz finansowych na rządowych twierdzeniach, iż będzie to rozwiązanie korzystne. Tutaj potrzebne są, i to szybko, konkretne przepisy.

Zobacz  Pracodawcy coraz bardziej wrażliwi na internetową krytykę

Jakie jeszcze kwestie były dyskutowane podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji gospodarki i rozwoju w sprawie minimalny zus 2019?

Poruszona została ponownie sprawa wysokości emerytur dla przedsiębiorców. W przypadku obniżenia składki na ZUS przedsiębiorcy powinni zostać też informowani o wpływie tego obniżenia na ewentualne przyszłe emerytury. Tymczasem strona rządowa nie przedstawia w tej kwestii żadnych innych propozycji. Zatem zakładać należy, iż nadal obowiązywać będzie zasada tak zwanej proporcjonalności.

Polega ona na tym, iż przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego dla celów podwyższenia emerytury okresy składkowe przypadające po 31 grudnia 1998 roku uwzględnia się w taki sposób, iż miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, przyjmuje się nie w całości, ale w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Taki system wyliczenia obowiązuje, ponieważ okresy korzystania z tak zwanego „małego ZUS” (podobnie jak inne okresy opłacania preferencyjnych składek) nie zostały wymienione w art. 87 ust.4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wśród wyjątków wyłączających zasadę ustalania okresów składkowych przewidzianą w ust. 4 tego artykułu. Tym samym, przy ustalaniu stażu pod kątem podwyższenia emerytury przedmiotowe okresy uwzględnia się na zasadach ogólnych, więc przy zastosowaniu proporcji podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do minimalnego wynagrodzenia.

Wyjątki od tej zasady są możliwe jedynie wtedy, gdy są wprost wskazane w obowiązujących przepisach, a więc między innymi wówczas, gdy zmniejszenie podstawy wymiaru składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

ZUS składki
Ile wyniesie składka minimalna ZUS
minimalny zus
nowe przepisy dla przedsiębiorców
Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]