Nowe reguły w wypłacaniu wynagrodzeń

Podziel się z innymi

Od początku 2019 roku zmieniły się zasady w kwestii wypłacania wynagrodzeń. Pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie wypłacane gotówką powinni do 21 stycznia zostać poinformowani przez swoich pracodawców o konieczności złożenia stosownego oświadczenia (jeśli wyrażą chęć dalszego otrzymywania wypłaty w tej formie), bądź przekazania numeru rachunku bankowego na które przelewana będzie wypłata.

Nowe zasady mają ułatwić życie pracodawcom. Jeszcze w ubiegłym roku obowiązywała odwrotna reguła przy zatrudnianiu – pracownik chcąc otrzymywać pensje na konto bankowe musiał wystosować odpowiedni wniosek, a jeśli tego nie zrobił, była ona przekazywana gotówką. Specjaliści podkreślają, że pensje wypłacane bezpośrednio do rąk pracowników niosły ze sobą dodatkowe obowiązki organizacyjne dla pracodawców polegające na konieczności zaopatrzenia firmy w kasy, czy przygotowaniu odpowiedniej ilości wolnej gotówki na wypłaty. Twierdzą również, że nowe zasady nie będą w żaden sposób utrudnieniem dla pracowników otrzymujących już pensje w gotówce. Od momentu otrzymania informacji od pracodawcy, będą oni mieli 7 dni na złożenie stosownego wniosku w formie papierowej bądź elektronicznej. Jeśli cały proces nie zostanie dopełniony przed dniem wypłaty, pracodawcy mają obowiązek wypłacić pensje pracownikom w gotówce. Tak samo sprawa będzie wyglądać w przypadku, w którym pracownik w ogóle nie poinformuje swojego pracodawcy o chęci zmiany formy otrzymywania wynagrodzenia.

Specjaliści, choć w większość przychylnie wypowiadają się o nowych przepisach, zwracają uwagę na to, że nie wykluczają one możliwości przekazywania pensji bezpośrednio do rąk pracowników – a co za tym idzie – dalej ogranicza to możliwość kontrolowania wysokości pensji przekazywanych przez pracodawców. Taki stan rzeczy buduje wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy będą w stanie spełnić jedno ze swoich głównych założeń – zniwelowania zarobkowania w szarej strefie.

Oblicz pensje z kalkulatorem na Szukampracy.pl

Nasz wynik:
[Total: 4 Średnia: 5]