Pracownicze plany kapitałowe receptą na spokojną emeryturę?

Podziel się z innymi

Ważna wiadomość dla osób obawiających się o swoje emerytury w związku z coraz większymi problemami ZUS-u i małymi zarobkami. Od 1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać ustawa o pracowniczych planach kapitałowych umożliwiająca dodatkowe odkładanie pieniędzy na starość.

Pracownicze plany kapitałowe (w skrócie PPK) to system skierowany do bardzo szerokiej rzeszy osób pracujących w Polsce, które mogą mieć problem z odłożeniem pieniędzy gwarantujących stabilność finansową po sześćdziesiątym roku życia. Do programu mogą dołączyć zarówno osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jak i również zleceniobiorcy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie spółdzielni produkcyjnych lub spółek rolniczych, czy członkowie rad nadzorczych. Ważne podkreślenia jest to, że choć uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, to każda potencjalnie mogąca do niego przynależeć osoba jest do niego przypisywana automatycznie. Osoba, która nie chce przynależeć do systemu, może się z niego wypisać w każdej chwili.

Każdy, kto rozpoczyna swoje oszczędzanie w PPK, musi liczyć się z wpłatą początkową w wysokości 250zł, przy czym istotne jest to, że każdego roku państwo będzie dopłacało 240 zł na nasze własne konto oszczędnościowe. Co do zasady podstawowe składki miesięczne wpłacane na poczet PPK, będą wynosić 2% wynagrodzenia wpłacanego przez uczestnika programu i 1,5% wynagrodzenia wpłacanego przez pracodawcę (zleceniodawcę), przy czym kwota wpłacana przez pracownika (zleceniobiorcę) może być pomniejszona nawet do 0,5%, jeśli wskaże on, że jego dochody w danym miesiącu nie przekroczyły 120% minimalnego wynagrodzenia. Zarówno uczestnik, jak i firma go zatrudniająca mogą również dopłacać do składek podstawowych maksymalnie 2% wynagrodzenia w przypadku, gdy robi to uczestnik i 2,5% w przypadku firmy.

Bez względu na to, czy uczestnikowi programu PPK należy się emerytura z ZUS-u (czy KRUS-u) będzie on mógł po złożeniu odpowiedniego wniosku wypłacić zgromadzone na swoim koncie oszczędnościowym środki po sześćdziesiątym roku życia. Granica wiekowa jest identyczna zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Istnieje również możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy z rachunku PPK na przykład w sytuacji, w której uczestnik programu potrzebuje dodatkowych środków na zakup mieszkania. W takim wypadku może mu zostać wypłacona (po złożeniu odpowiedniego wniosku) nawet cała kwota zgromadzona dotąd na jego osobistym rachunku pod warunkiem, że pieniądze zostaną w przyszłości zwrócone. Pieniądze mogą zostać wypłacone wcześniej również w przypadku poważnej choroby uczestnika programu bądź członka jego bliskiej rodziny jednak kwota ta nie może przekroczyć 25% całkowitej kwoty zgromadzonej na koncie i nie musi być ona zwracana. Warto podkreślić również, że środki z PPK są dziedziczone w przypadku śmierci uczestnika programu, oraz dzielone na małżonków w przypadku rozwodu.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]