Koszty uzyskania przychodu od umowy o pracę w 2019 roku

Podziel się z innymi

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawodawca przewidział konieczność ponoszenia kosztów w przypadku:

  • stosunków służbowych,

  • stosunków umowy o prace,

  • spółdzielczego stosunku pracy,

  • pracy nakładczej.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 22 ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych art. 22 ust 2, koszt uzyskania przychodów z tych podstaw wynosi:

  • 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Dodatkowo określono warunek, że koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

  • 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

W tej kwestii również ustawodawca dodał dodatkowy warunek, stanowiący iż koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Podsumowanie i rekomendacje

Koszty uzyskania przychodów w ramach umowy o pracę są o tyle łatwiejsze do obliczenia, że podatnik nie ma konieczności obliczania swoich wydatków (np. biletów na dojazd do pracy) i kwalifikowania ich samodzielnie. Ustawodawca chcąc ułatwić zadanie oraz ujednolicić sytuację podatników, wprowadził pewne tabele i określił konkretne kwoty kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, które stosują pracodawcy. Pomimo tego ułatwienia, należy zachować odpowiednią skrupulatność. Na przykład, w zakresie zgłaszania lub nie – dojazdu z innej miejscowości lub posiadania większej niż jedna pracy. Jedynie poprawne zaliczenie kosztów do katalogu kosztów uzyskania przychodów pozwoli na prawidłowe obliczenie zobowiązań podatkowych danego podatnika. Ewentualne zwiększenie kosztów, bez odpowiedniej podstawy lub ponad określone limity, może prowadzić do poszkodowania organów skarbowych oraz budżetu państwa – a to znów może prowadzić do odpowiednich konsekwencji prawnych i podatkowych.

Zobacz  Matura otwiera drogę do kariery zawodowej

Oblicz w prosty sposób z naszym kalkulatorem brutto netto

Nasz wynik:
[Total: 3 Średnia: 5]