Koniec z mobbingiem w miejscu pracy

Podziel się z innymi

Atmosfera w miejscu pracy to jeden z najważniejszych elementów świadczących o satysfakcji z naszego życia zawodowego. Nie zawsze jednak jest ona nam sprzyjająca  i możemy odczuwać różne negatywne skutki współpracy z przełożonym lub współpracownikami. Długotrwałe i systematyczne działania wpływające niekorzystnie na pracownika możemy nazwać mobbingiem. Niestety coraz więcej osób doświadcza tego nieprzyjemnego i przykrego zjawiska na co dzień. W ostatnich latach ilość tego typu nadużyć, włączając w to także zjawisko dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy, zwiększyła się aż 10-krotnie. To bardzo niepokojące dane. W jaki sposób możemy się bronić, zawalczyć o własną godność w miejscu pracy? Obecne przepisy  prawa pracy trochę nam to ułatwiają. Poza tym zdecydowanie rośnie świadomość społeczna i brak aprobaty dla takich zachowań. Bardzo często również współpracownicy stają w obronie nękanego pracownika, co powoduje nagłośnienie sprawy i uruchamia procedury ochronne. Coraz więcej pracodawców w regulaminach pracy zamieszcza wpisy o równym traktowaniu wszystkich pracowników i  przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Obecnie istnieje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego i naruszania dóbr osobistych w miejscu pracy. Pracodawcy może grozić nawet odpowiedzialność majątkowa czyli wypłata odszkodowania lub zadośćuczynienia pokrzywdzonemu pracownikowi.

Przedsiębiorcy zatem wolą podjąć wszelkie niezbędne działania, żeby przeciwdziałać tego typu bezprawnym zachowaniom, lub je maksymalnie zminimalizować poprzez rozwiązywanie konfliktów wewnątrz organizacji. Dbanie o dobrą atmosferę w miejscu pracy jest niewątpliwie kluczowym elementem prawidłowego zarządzania firmą.

Nasz wynik:
[Total: 3 Średnia: 5]
Zobacz  Obliczanie wynagrodzenia urlopowego na nowych zasadach