Kobiety rezygnują z pracy, bo pobierają 500 plus

Podziel się z innymi

Analizy Instytutu Badań Strukturalnych dowodzą, iż 103 tys. kobiet w pierwszym kwartale ubiegłego roku było nieaktywnych zawodowo. Okazuje się, że taki obrót sprawy wynika z faktu, iż kobiety te pobierają świadczenia na dzieci, jakim jest wszystkim dobrze znane 500 plus.

Jak 500 plus wpłynęło na aktywność zawodową kobiet?

Jak już wiadomo, z powodu przyznanego świadczenia na dzieci, z pracy zawodowej zrezygnowało 103 tys. kobiet. Eksperci Instytutu Badań Strukturalnych sprawdzili, w jaki sposób kobiety zachowywały się przed wprowadzeniem, a jak po wprowadzeniu programu 500 plus. Okazało się, że wszystkie kobiety, niezależnie od tego, czy miały dzieci, czy też nie, przed momentem przyznania słynnego 500 plus zachowywały się tak samo. Natomiast od momentu, w którym program został wdrożony w życie, wiele kobiet zrezygnowało z pracy, a więc wskaźnik ich aktywności zawodowej znacznie zmalał. Patrząc na to, co dzieje się w kolejnych miesiącach, można łatwo zauważyć, iż aktywność ta nadal spada. Tę sytuację nazwano nawet efektem ubocznym programu 500 plus.

Niskie zarobki motywują do rezygnacji z pracy

Niska pensja, z której znaczna część „idzie” na dojazdy, a do tego wielogodzinna nieobecność kobiety w domu, motywuje do rezygnacji z pracy. Dzieje się to tym bardziej, kiedy kobieta podejmująca taką decyzję otrzymuje 500 plus na dziecko. Wynik ten i tak nie jest straszny, ponieważ podejrzewano, że zamiast 103 tys. będzie to 200 tys. kobiet. Nie oznacza to jednak, że dzięki temu panie te unikną negatywnych konsekwencji. Otóż muszą wiedzieć, że rezygnacja z pracy zawodowej z powodu przyznania wspomnianego świadczenia może wyrządzić wiele szkód. Nie można zapominać, że przecież kobieta rezygnując z pracy, samodzielnie przyczynia się do utracenia umiejętności i tym samym zabiera sobie szansę zdobycia nowych. Rynek pracy wciąż się zmienia, a to z kolei może prowadzić do problemów ze znalezieniem nowej pracy w przyszłości. Rezygnacja z zajęcia zarobkowego w dzisiejszych czasach jest dość ryzykownym krokiem. Choć nie możemy mieć pewności, że kobiety swojej decyzji nie przemyślały. Możliwe, że zdają sobie z tego sprawę i mają też świadomość, iż takie zachowanie wpłynie również na wysokość ich emerytur.

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]
Zobacz  Pracownicze plany kapitałowe receptą na spokojną emeryturę?