Jak sprawdzić, czy pracodawca płaci ZUS za pracownika?

Podziel się z innymi

Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń oraz naliczanie i odprowadzanie za niego składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem zatrudniającego. W zasadzie jest to oczywiste, jednak w wyniku różnych okoliczności mogą pojawić się wątpliwości, czy pracodawca rzeczywiście opłaca składki (i w jakiej wysokości) lub – o zgrozo – czy w ogóle zarejestrował pracownika. Jak to sprawdzić?

 

Jak samodzielnie sprawdzić, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczenia i opłaca za niego ZUS?

Można się co do tego przekonać się na kilka sposobów:

  • Przez internet za pomocąpl (tu: Platforma Usług Elektronicznych).
  • Online, rejestrując się na stroniegov.pl, gdzie jest dostępny Zintegrowany Informator Pacjenta.
  • Osobiście udać się do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Wystąpić z oficjalnym zapytaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypełniając formularz ZUS ZZU. Pisemna odpowiedź zostanie doręczona drogą pocztową.
  • Zaczekać na coroczną korespondencję z ZUS o stanie konta ubezpieczonego i prognozowanej emeryturze, z wyszczególnieniem kwoty i źródła uzyskania wpływów.

 

Ponadto co najmniej raz w roku, najpóźniej do 28 lutego, pracodawca, który na bieżąco nie informuje pracowników o odprowadzanych składkach (np. w formie pasków z listy wynagrodzeń), jest zobowiązany przedłożyć zatrudnionym zestawienie za rok poprzedni. Może to być druk RMUA lub inna forma pisemna. Można w ten sposób sprawdzić poprawność naliczania składek i rzetelność jako płatnika. Jeżeli pracownik nie zgadza się z danymi zawartymi w raporcie, wówczas w ciągu 3 miesięcy od jego otrzymania może wystąpić do zatrudniającego o sprostowanie, a jeżeli to będzie nieskuteczne, powinien skierować się o pomoc do jednostki ZUS.

 

Kontrola składek ZUS przez internet

Potrzebny będzie do tego profil w PUE. Można założyć go online, wchodząc na stronę www.zus.pl. By profil został aktywowany, konieczna będzie jeszcze weryfikacja tożsamości. Dokonuje się tego przez internet, ale to opcja dostępna dla osób posiadających konto w ePUAP lub podpis kwalifikowany. W przeciwnym razie niezbędna jest jedna wizyta w placówce ZUS (gdzie można także przy okazji potwierdzić założony wcześniej profil zaufany ePUAP, który przyda się do podpisywania wniosków czy dokumentów składanych np. do ZUS). Rejestracja i korzystanie zarówno z PUE, jak i ePUAP są bezpłatne.

Zobacz  Urlop ojcowski cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Kiedy profil jest już aktywny, wystarczy zalogować się do PUE i przejść do zakładki „Ubezpieczony”, a następnie „Ubezpieczenia i płatnicy”, by sprawdzić status ubezpieczenia oraz odprowadzane przez pracodawcę składki.

 

W celu sprawdzenia szczegółów ubezpieczenia można także założyć konto w ZIP na stronie www.nfz.gov.pl.

 

Jak sprawdzić, czy firma opłaca ubezpieczenie zdrowotne?

Wątpliwości co do uczciwości zatrudniającego przekazującego składki ubezpieczeniowe za pracowników mogą pojawić się podczas próby skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, gdy system eWUŚ (tzn. Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) informuje o braku uprawnień leczniczych. Sytuację najlepiej wyjaśnić bezpośrednio u pracodawcy, gdyż może ona być wynikiem niedopatrzenia (omyłkowe niezgłoszenie do ubezpieczeń lub błędne wypełnienie wniosku). W każdym momencie prawo do ubezpieczenia zdrowotnego można sprawdzić przez internet, logując się do swojego konta pue.zus.pl lub do profilu w ZIP na stronie: zip.nfz.gov.pl, a następnie skierować się do zakładki „Prawo do świadczeń”. Pytania związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ można składać także w oddziałach NFZ w każdym z województw.

 

Co zrobić, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości w naliczaniu i odprowadzaniu przez pracodawcę składek?

Jeżeli odkryjemy poważne rozbieżności pomiędzy ustaleniami z pracodawcą a danymi z konta ubezpieczonego (dostępne np. na stronie pue.zus.pl), powinniśmy jak najszybciej powiadomić właściwą jednostkę ZUS, przedstawiając jednocześnie dowód zatrudnienia, rodzaj zawartej umowy, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia objętego umową. Jeśli zdarzy się, że zatrudniający nie odprowadza składek na ubezpieczenia za pracowników, to obowiązkiem ZUS jest odzyskanie zaległych wpłat od firmy, która nas zatrudnia.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]