Dane osobowe w rekrutacji – wyłącznie na żądanie

Podziel się z innymi

Ochrona danych osobowych ma obecnie coraz większe znaczenie, zwłaszcza tych uzyskiwanych podczas procesu rekrutacji nowych pracowników. Niezwykle istotnym aspektem staje się nie tylko pozyskiwanie tych danych, ale także ich ochrona i wprowadzanie odpowiednich rozwiązań umożliwiających ich przetwarzanie.

            Przede wszystkim należy pamiętać, aby kandydat w swoich dokumentach rekrutacyjnych dopisywał klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Przepisy niezwykle precyzyjnie regulują również kwestię przechowywania przesłanych aplikacji pracowników. W przypadku, gdy kandydaci nie wyrażą zgody na przetwarzanie ich danych w dalszych procesach rekrutacyjnych, pracodawca zobowiązany jest usunąć je niezwłocznie po ich zakończeniu. Brak spełnienia tego restrykcyjnego wymogu, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

            W obecnych procesach rekrutacyjnych, zwłaszcza na stanowiska wyższego szczebla, ilość gromadzonych informacji jest ogromna. Coraz chętniej pracodawcy sięgają również do portali internetowych i serwisów społecznościowych w celu uzyskania mniej formalnych informacji np. na temat hobby czy zainteresowań kandydatów. Przepisy nie zabraniają takich praktyk, jednak zalecają ostrożność przy ich wykorzystywaniu, w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń ze strony kandydata.

            Niedopuszczalne jest natomiast potwierdzanie lub weryfikowania prawidłowości zawartych w aplikacji informacji np. na temat ukończonych na uczelni studiów wyższych, kursów a także uzyskiwanie informacji od byłego pracodawcy na temat kandydata. Pracodawca może jedynie zażądać dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie lub przebieg zatrudnienia.

            Warto tutaj wspomnieć o nowym projekcie ustawy, jaki trafił obecnie do Sejmu. Traktuje on bowiem o możliwości podania swoich danych osobowych przez pracownika wyłącznie na konkretne żądanie pracodawcy. Zmiany te dotyczą m.in. takich danych wrażliwych jak: data urodzenia czy miejsce zamieszkania. Udostępnienie tych informacji przez kandydata do pracy może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych na określonym stanowisku. Kodeks pracy przewiduje, iż informacje dotyczące wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego kandydata do pracy mogą być pozyskiwane tylko i wyłącznie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego. Pracodawca może domagać się takiej wiedzy szczegółowej na temat kandydata, zależnie od tego czy stanowisko wymaga np. pracy tylko fizycznej, czy umysłowej z wykorzystaniem konkretnej wiedzy i specjalistycznego doświadczenia. Wielu pracodawców ma wiele wątpliwości w związku z wcielaniem w życie tych przepisów. Zwłaszcza zapis mówiący o tym, iż takie dane mogą zostać dopiero udostępnione po podpisaniu umowy o pracę, wzbudza najwięcej kontrowersji. W procesie rekrutacji informacje dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego są jednak kluczowe do podjęcia prawidłowej decyzji o zatrudnieniu właściwego kandydata do pracy, zwłaszcza na stanowiska specjalistyczne.

Zobacz  Bezrobocie ciągle spada

            Podważanie wiarygodności kandydata bez jego zgody może jednak wiązać się z licznymi konsekwencjami dla pracodawcy, zatem prawidłowa interpretacja oraz przestrzeganie przepisów dot. RODO staje się dla wielu przedsiębiorców kluczowa. Wprowadzone przepisy mają bowiem za zadanie chronić dane potencjalnych pracowników, a także umożliwiają dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w wypadku naruszenia ich dóbr osobistych.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]