Coraz więcej nowych inwestycji

Podziel się z innymi

            W ostatnim czasie nasza gospodarka rozwija się w błyskawicznym tempie. Przedsiębiorcy z kraju i zagranicy zachęceni dobrą koniunkturą lokują ogromne ilości środków finansowych, tworząc tysiące nowych miejsc pracy. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich poszukujących zatrudnienia. Stopa bezrobocia spada, wynagrodzenia szybują w górę, poprawiają się warunki pracy. Niewątpliwie wpływ na to ma podpisana w tym roku ustawa o wspieraniu nowych inwestycji i tworzeniu tzw. specjalnych stref ekonomicznych. W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce zostało utworzonych  14 takich stref.

Powołana ustawą Polska Strefa Inwestycji przyciąga każdego roku dziesiątki nowych inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Skorzystały na tym w większości regiony, które do tej pory borykały się z wysokim bezrobociem i marazmem inwestycyjnym. Mniejsze miasta i tereny wiejskie otrzymały w ramach programu najwięcej wparcia finansowego, co jest bardzo dobrą informacją dla ich mieszkańców. Pomoc państwa objęła m.in. tworzenie nowych zakładów, rozbudowę istniejących przedsiębiorstw, czy wdrożenie innowacji m.in. w procesach produkcji.

Województwami, które najwięcej skorzystały z pomocy w ramach specjalnych stref ekonomicznych były m.in. lubuskie, podkarpackie czy warmińsko-mazurskie. Przy wdrażaniu inwestycji bardzo wysoki nacisk jest kładziony na poprawę jakości pracy, rozwój pracowników czy wspieranie szkolnictwa branżowego i współpracę w uczelniami. Dzięki temu programowi najwięcej gospodarczo i finansowo zyskały zaniedbane obszary o dużym bezrobociu. Niewątpliwie największą korzyścią dla firm inwestujących w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest nawet piętnastoletni okres zwolnień podatkowych.

Województwami, które przodują w ilości specjalnych stref ekonomicznych w Polsce są m.in. małopolskie, podkarpackie i łódzkie.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]
Zobacz  Najlepsze zarobki niezmiennie w Warszawie