Coraz mniej chętnych do pracy w Policji.

Podziel się z innymi

Coraz trudniejsza sytuacja kadrowa panuje w Policji. Coraz mniej chętnych do pracy w policji. W I kwartale 2019 roku liczba wakatów wzrosła o 1.315. Obserwowana jest tendencja odchodzenia ze służby doświadczonych policjantów, a coraz mniej jest osób chętnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w tej formacji.

Jak wygląda obecnie sytuacja kadrowa w Policji?

Najnowsze dane Komendy Głównej Policji pokazują, iż w całej Polsce jest 5.609 wakatów. Do tej liczby należy również dodać 61 wakatów w szkołach policyjnych. To całkiem sporo, biorąc jednak pod uwagę ostatnie kilka lat, bywało jeszcze gorzej. Poniższe zestawienie obrazuje, jak prezentował się stan zatrudnienia oraz stan wakatów w Policji na przestrzeni ostatnich 8 lat.

Rok Liczba etatów ogółem Liczba zatrudnionych Liczba wakatów
2010 102.309 97.416 4.893
2011 102.309 97.366 4.943
2012 102.309 96.225 6.084
2013 102.309 97.697 4.612
2014 102.309 98.804 3.505
2015 102.309 98.843 3.466
2016 102.309 99.938 2.371
2017 103.309 98.721 4.588
2018 103.309 98.711 4.598

Jak widzimy z powyższego zestawienia, sytuacja z liczbą nieobsadzonych stanowisk najgorzej wyglądała w 2012 roku. Od tamtego czasu ta liczba systematycznie spadała aż do 2016 roku. Jednak od roku 2017 nastąpił wzrost liczby etatów o 1.000 osób, co też od razu przełożyło się na liczbę wakatów. Tym niemniej obecna liczba z I kwartału 2019 roku (5.609 wakatów) znacznie zbliża nas do najgorszego poziomu z 2012 roku.

W okresie I kwartału 2019 roku z Policją rozstało się 2.127 osób. Najwięcej policjantów odeszło ze służby w Katowicach (341), Wrocławiu (207), a najmniej w Kielcach (50).

Co powoduje wzrost liczby wakatów i małą liczbę chętnych do pracy w Policji?

Cóż, za taki stan rzeczy przede wszystkim odpowiadają niskie zarobki i upadający prestiż zawodu. Stanu kadrowego nie poprawiły nawet podwyżki, wynegocjowane po ubiegłorocznym, ogólnopolskim strajku służb mundurowych. Sytuacja byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie specjalna przedemerytalna nagroda motywacyjna. To ona pozwala powstrzymywać od odejścia doświadczonych policjantów, którym przysługuje już pełna emerytura. Gdyby nie ten instrument, sytuacja kadrowa byłaby znacznie gorsza.

Zobacz  Polska coraz bardziej przyjazna dla pracowników zza granicy

Ogólnie rzecz ujmując, sytuacja w Policji była dość skutecznie psuta przez ostatnich wiele lat. Niedofinansowanie tak pod względem warunków pracy, jak i samych wynagrodzeń, musiało odbić się na problemach kadrowych. Dziś, gdy rynek pracy proponuje wiele innych, atrakcyjniejszych ofert pracy, nie jest łatwo zapełnić istniejące wakaty. Poza tym, tylko jednolita i długofalowa strategia, połączona z konsekwentną realizacja zawartych w ubiegłym roku porozumień, może przynieść w dłuższej perspektywie poprawę w tym zakresie. Istotne będzie też pokazanie obecnym i przyszłym kadrom planów dalszego rozwoju tej formacji w naszym kraju.

Co jeszcze przeszkadza w zapełnieniu wakatów w Policji?

Obecnym rynkiem pracy rządzi pieniądz i wynagrodzenie jest głównym kryterium, dla którego ludzie decydują się na zmianę pracy bądź ścieżki kariery. Tymczasem uposażenia policjantów w ostatnich latach systematycznie spadały, a sporym, niekorzystnym zmianom uległ też system emerytalny. Te wszystkie elementy spowodowały, iż młodzi ludzie niechętnie spoglądają w kierunku rozpoczęcia swojej kariery zawodowej w tej formacji.

Policja jako miejsce pracy, stała się miejscem mało atrakcyjnym, a do tego wymagającym i niebezpiecznym. Sam prestiż zawodu uległ sporej degradacji i odbudowanie go może zająć długi okres czasu.

Jakie jeszcze niekorzystne zjawiska powodują rosnącą liczbę wakatów?

Jest całkiem spora grupa osób przyjętych do Policji, która rezygnuje z kariery już na etapie podstawowego szkolenia zawodowego. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku w ten sposób ze służby odeszło 206 nowo przyjętych policjantów. W I kwartale roku obecnego takich osób było aż 75. To zadanie dla analityków i psychologów, by zdiagnozować przyczyny takiego stanu rzeczy.

Przez lata w społeczeństwie panowało przekonanie, iż policjanci to wręcz krezusi finansowi, a sama praca należy do lekkich i łatwych. Tymczasem zderzenie tego mitu z rzeczywistością bywa bolesne. Prawdopodobnie to też jest jedną z przyczyn tak szybkiej rezygnacji nowo przyjętych osób. Okazuje się bowiem, że służba ta jest szalenie wymagająca, a to co otrzymuje się w zamian nie jest w stanie zrekompensować tego trudu.

Zobacz  Wizy dla Ukraińców zniesione!

Spadkowi ulega również liczba chętnych na jedno miejsce pracy, gdzie jeszcze niedawno było to nawet 15 kandydatów. Szacuje się, że liczba osób zainteresowanych pracą w Policji na przestrzeni ostatniego roku spadła aż o 70%.

Jak zmieniła się sytuacja kadrowa w Policji w I kwartale 2019 roku?

W I kwartale tego roku do służby przyjęto 914 osób. Najwięcej, bo aż 136 w Krakowie, natomiast najmniej w Lublinie – tylko 26. Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów, w tym samym okresie do postępowania kwalifikacyjnego w Policji zgłosiło się 3.917 osób, co stanowi około 4 osoby na jedno miejsce.

Podobnie sytuacja ta przedstawiała się w roku ubiegłym. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku w procesie rekrutacyjnym wzięło udział 13.584 osób. Najwięcej chętnych było w Katowicach (1.684 osoby), a najmniej w Gorzowie Wielkopolskim i Opolu (po 319 osób).

Co o sytuacji kadrowej mówi Komenda Główna Policji (KGP)?

Zdaniem centrali Policji, sytuacja kadrowa będzie ulegać stopniowej poprawie. W 2019 roku planowane jest przyjęcie do służby około 4,5 tysiąca nowych policjantów. Zdaniem KGP z kolei chętnych nie brakuje, jednak więcej wagi przywiązuje się do oceny jakości potencjalnych przyszłych kadr policyjnych.

Zwiększeniu ulega również liczba oficerów Policji. W tym roku odbyła się już jedna promocja oficerska 273 absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którzy zdali egzamin w lipcu 2018 roku. Z kolei 6 czerwca 2019 roku planowana jest kolejna promocja 173 osób, które swój egzamin zdały w październiku ubiegłego roku.

Ponadto, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał już postanowienie o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski kolejnych 184 osób, które zdały swoje egzaminy w grudniu ubiegłego roku oraz styczniu obecnego. Nie ustalono jeszcze natomiast terminu tych promocji.

Podsumowując, praca w Policji stała się zajęciem mniej nobilitującym i spada liczba chętnych. Wartym zastanowienia jest poznanie wszystkich przyczyn takiego stanu rzeczy. Dopiero później można mówić o zbudowaniu spójnej strategii postępowania i systematycznym wdrażaniu jej w życie.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]