Zwolnienie ze składek dla branży turystycznej z błędami

Podziel się z innymi

Polski Parlament procesuje obecnie ustawę, która potocznie jest już nazywana tarczą dla turystyki. To pakiet rozwiązań dla branży turystycznej, która jest jedną z mocniej dotkniętych przez kryzys ekonomiczny wywołany epidemią i zamrożeniem gospodarki. Eksperci jednak zauważają, iż nowe prawo zawiera sporo mankamentów.

O jakich rozwiązaniach dla branży turystycznej jest mowa?

Jednym z narzędzi pomocy przewidzianych w tarczy dla turystyki jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz właściwe fundusze za czerwiec, lipiec i sierpień. O tym jednak, czy danemu przedsiębiorcy będzie ono przysługiwało, zadecyduje kilka przesłanek.

Oto warunki podlegania pod rozwiązania zaproponowane w tarczy dla turystyki:

  • pierwszym warunkiem jest to, iż dany przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą pod określonym kodem PKD
  • po drugie, przedsiębiorca powinien być zgłoszony jako płatnik składek do 31 maja 2020 roku, a przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, musi być niższy o co najmniej 80% od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu roku 2019

Jak zauważa Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, zrzeszającego podmioty z sektora turystyki biznesowej i założycielka Rady Przemysłu i Spotkań (gdzie zrzeszone są podmioty związane z organizacją targów, festiwali, konferencji, eventów, itd.), zbadano rynek turystyki biznesowej oraz branży MICE (Meetings Incentives Conferences and Events/Exhibitions Industry). Z tych badań wynika, iż spadek przychodów przedsiębiorstw z tego sektora waha się pomiędzy 70 a 100%. Generalnie rynek tego typu usług zostanie odmrożony najwcześniej z początkiem przyszłego roku, bądź nawet jeszcze później.

Tym samym branża ta jest w katastrofalnej sytuacji. I nie pomógł w tym względzie bon turystyczny, gdyż co najwyżej miał on wpływ na turystykę młodzieżową i hotele wakacyjne, jednakże dla turystyki biznesowej czy też branży eventowej nie miał on żadnego znaczenia.

Zobacz  Dotacje do pensji z dwóch tytułów

I w tym kontekście informację o tym, iż dzięki ustawie te podmioty będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek wobec ZUS, ten segment rynku przyjął z dużym zadowoleniem. Jednak, na co zwraca uwagę Olga Krzemińska-Zasadzka, ustawa w obecnym kształcie nie obejmuje wszystkich podmiotów.

Kogo zatem nie obejmie tarcza dla turystyki?

Jak twierdzi Piotr Laskowski, prezes Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki, tarcza dla turystyki została przygotowana z myślą o branży turystycznej i eventowej, jednakże wśród beneficjentów pominięto działalność organizatorów turystyki przyjazdowej (czyli podmioty przygotowujące imprezy turystyczne dla gości zagranicznych). A obecnie działają one raptem na poziomie 10% tego, co robiły w 2019 roku.

Nieszczęście tej akurat grupy podmiotów polega na tym, iż są oni ujęci według PKD pod numerem 79.12.Z, wraz z organizatorami turystyki wyjazdowej, otrzymującymi wsparcie w postaci Turystycznego Funduszu Zwrotów.

Tarcza dla turystyki nie uwzględnia również przedsiębiorstw działających z kodem PKD 79.11.B, czyli pośredników turystycznych. Tymczasem pominięcie tej branży jest w tym przypadku zupełnie niezrozumiałe, gdyż powoduje sytuację, gdy pomocą objęty zostanie tylko jakiś wycinek rynku. I jak zauważa Olga Krzemińska-Zasadzka, przedsiębiorstwa działające w tej samej branży będą traktowane odmiennie, co powodują nierówne zasady konkurencji.

Jak twierdzi Piotr Laskowski, turystyka jest rosnącą gałęzią polskiej gospodarki, generującą prawie 7% krajowego PKB. Jeżeli pragniemy ten rozwój utrzymać, niezbędna jest pomoc dla szerszego grona podmiotów, w przeciwnym razie latami będziemy odbudowywać tę branżę.

Przepisy tarczy dla turystyki pomijają również większość agencji eventowych, działających częstokroć pod kodem PKD 73.11.Z. Stąd też eksperci postulują wprowadzenie zmian do procedowanej obecnie ustawy i rozszerzenie zakresu beneficjentów. Poniższa tabela prezentuje kody PKD objęte pomocą w ramach tarczy dla turystyki, jak i te, których dodanie sugerują eksperci:

Kody PKD objęte pomocą w ramach tarczy dla turystyki Kody PKD, których dodanie do tarczy dla turystyki sugerują eksperci
49.39.Z79.12.Z
55.10.Z 79.11.B
77.39.Z 93.19.Z
79.11.A 55.20.Z
79.90.A 73.11.Z
82.30.Z  
90.01.Z  
90.02.Z  
93.29.A  
93.29.B  
Zobacz  Fundusz rentowy i jego aktualna sytuacja

Co jeszcze sprawia, iż eksperci niekoniecznie dobrze wypowiadają się o tarczy dla turystyki?

Zdaniem Olgi Krzemińskiej-Zasadzka, w niektórych przypadkach przy podleganiu pod ulgi proponowane w tarczy dla turystyki powinno mieć znaczenie nie tyle główne PKD, co procentowy udział przychodów z danej dziedziny. Przedsiębiorstwa bowiem wykonują różne usługi, których przewaga w danym roku zależy od rodzaju zleceń.

Ponadto sama klasyfikacja PKD w branży turystycznej i MICE jest mocno rozdrobniona, gdyż mamy aż 31 kodów, które da się tutaj przypisać. Stąd też eksperci proponują, by pomoc w ramach tarczy dla turystyki przysługiwała każdemu przedsiębiorcy, który na podstawie dokumentów finansowych jest w stanie wykazać duży spadek przychodów związanych z usługami o PKD: 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z oraz 79.90.A.

Organizacje branżowe postukują też wydłużenie pomocy (chociażby w zakresie ulg w należnościach do ZUS) do końca bieżącego roku, na wzór innych krajów europejskich.

Jak stwierdza Olga Krzemińska-Zasadzka, przykładowo w Niemczech przedsiębiorcy z branży turystycznej dostali pomoc w dopłatach do wynagrodzeń na okres 24 miesięcy. Z kolei rząd Francji zaproponował pakiet 220 mln euro dla sektora wydarzeń live, chcąc zachęcić organizatorów imprez do wznowienia rozrywki na żywo.

Podsumowując, dobrze się stało, iż branża turystyczna i jej problemy zostały dostrzeżone i tarcza dla turystyki jest już procedowana w polskim parlamencie. Jednakże szkoda, iż to rozwiązanie dość wybiórczo traktuje podmioty z tej całej branży oraz że oferowana pomoc jest wręcz symboliczna w porównaniu jej z innymi krajami europejskimi. Należy mieć nadzieję, iż przepisy ustawy ulegną jeszcze pewnym modyfikacjom, na które naciskają oceniający ustawę eksperci.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]