Jak zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony

Podziel się z innymi

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej korzystna z punktu widzenia pracownika, gdyż zapewnia mu największą stabilność zatrudnienia. Można zarazem powiedzieć, że jest najmniej korzystna dla pracodawcy, jeśli przyjdzie mu się borykać z zagadnieniem pt. jak zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony. Spieszymy z wyjaśnieniami.

Trzy sposoby zakończenia współpracy

Pierwsza i najbardziej inwazyjna metoda zwolnienia pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony polega na zerwaniu z nim umowy bez zastosowania wypowiedzenia. Do takiej sytuacji dojdzie, gdy pracodawca postanowi zwolnić podwładnego m.in. z następujących przyczyn:

Skorzystanie z powyższego sposobu jest jednoznaczne z natychmiastowym wygaśnięciem stosunku pracy. Podobnie może być w przypadku drugiej metody, tzn. rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Chcąc zakończyć współpracę od razu, pracodawca ma tutaj możliwość złożenia pracownikowi stosownej propozycji, jednak tamten niekoniecznie musi przyjąć oferowane mu warunki.

Trzecia metoda, zdecydowanie najczęściej spotykana, polega na tradycyjnym wypowiedzeniu umowy. I tu dochodzimy do sedna problemu.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy

W przeciwieństwie do umowy na czas określony umowy bezterminowej nie można wypowiedzieć bez wskazania wyraźnej przyczyny. Przyczyna ta nie powinna być opisana nazbyt ogólnikowo lub tym bardziej odbiegać od prawdy, gdyż taka przesłanka nie zostałaby uznana przez sąd pracy. Co istotne, wspomniana instytucja nagminnie rozwiązuje konflikty pracodawców i ich byłych pracowników, zwaśnionych właśnie na polu przyczyn wygaszenia stosunku pracy. Rozważając zatem, jak zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, w pierwszym rzędzie należy doszukiwać się czynników obiektywnych, łatwych do udowodnienia, a najlepiej udokumentowanych.

Ponadto merytoryczna argumentacja jest istotna z uwagi na konieczność przekazania zakładowej organizacji związkowej, reprezentującej danego pracownika, informacji o zamiarze jego zwolnienia. Oficjalne pismo również musi zawierać uzasadnienie dla zakończenia współpracy.

Zobacz  Fundusz Emerytur Pomostowych a wypłaty emerytur pomostowych

Długość okresu wypowiedzenia

W przypadku umów na czas nieokreślony mają oczywiście zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W dziale drugim, który został poświęcony stosunkowi pracy, wyszczególniono następujące okresy wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie, gdy czas zatrudnienia pracownika u konkretnego pracodawcy nie przekracza 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, gdy w/w okres wynosi więcej niż 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, gdy w/w okres przekracza 3 lata.

Niezbędne szczegóły na temat zasad naliczania okresu wypowiedzenia można znaleźć w naszym artykule dotyczącym zwolnienia z pracy.

Warto jednocześnie dodać, iż długość okresu wypowiedzenia może zostać skrócona za obopólną zgodą pracodawcy i pracownika. Nie oznacza to jednak zmiany trybu zamknięcia współpracy – wypowiedzenie nadal pozostaje w mocy.

To, jak zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony zależy zatem w dużej mierze od pracodawcy. Jeżeli liczy się dla niego sprawne działanie i dobra (mimo wszystko) atmosfera, ma on do dyspozycji instrumenty, które mogą znacząco ułatwić życie obu zainteresowanym stronom.

Termin publikacji kolejnych artykułów jest bliski, zachęcamy więc do pozostawania w okolicy naszego blogu.

Łukasz Jabłoński

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]