Zawód: Psychoterapeuta

Podziel się z innymi

Psychoterapeuta pomaga ludziom leczyć zaburzenia i problemy psychiczne, stosując do tego specjalistyczne metody psychoterapeutyczne.

O każdym zawodzie związanym z pracą w służbie drugiej osobie, mówi się, że wiąze się z odpowiedzialnością. W przypadku psychoterapeuty jest to kilkukrotnie cięższe brzmienie, ponieważ, mówiąc dobitnie, grzebanie w czyjejś głowie może przynieść wiele nieodwracalnych zmian. Kandydat na psychoterapeutę powinien zajrzeć w głąb siebie i oddać się pasji psychoterapii, by lepiej rozpoznawać emocje i interpretować zachowania, ale także i samemu uporządkować swoje wnętrze.

Studia Psychoterapeuty

Drogę kształcenia w kierunku psychoterapii uzgodniła Polska Rada Psychoterapii. Zdaniem stowarzyszeń psychoterapeutycznych, które wchodzą w jej skład, przygotowanie do zawodu zaczyna się dopiero po ukończeniu studiów magisterskich albo medycznych. Kandydat na psychoterapeutę musi zapisać się do szkoły psychoterapii w jednym z towarzystw psychoterapeutycznych. Tam dąży do zdania egzaminu certyfikacyjnego, do którego może przystąpić po wykonaniu wielu godzin odpowiednich kształceń i staży. Uważa się, że dobry specjalista uczy się zawodu od 9 do 15 lat, ale wymaga on od niego stałego dokształcania i poszerzania horyzontów.

Praca w zawodzie Psychoterapeuty

W Polsce nie ma żadnej ustawy, która reguluje warunki kształcenia i prowadzenia działalności terapeutycznej. Oznacza to, że każdy może wykonywać ten zawód i zarabiać na nim pieniądze, bez spełnienia jakichkolwiek warunków. Trzeba jednak pamiętać, że taką osobę ciężko nazwać psychoterapeutą, ponieważ nie jest profesjonalnie przygotowana do zawodu. Ze znalezieniem klientów też może mieć problem, gdzie główną przyczyną jest brak zaufania.

Praktyczne uprawianie zawodu psychoterapeuty jest zależne od miejsca, gdzie pracuje. Jasne, jego celem zawodowym jest pomaganie ludziom z problemami natury psychicznej, ale inaczej to wygląda jeśli pracuje w publicznej służbie zdrowia, a inaczej gdy prowadzi samodzielny gabinet. Jego podstawową bronią są metody psychoterapii, których jest wiele, a zastosowanie konkretnej zależy od danego przypadku. Może zastosować psychoterapię analityczną, psychoterapię behawioralną czy psychoterapię humanistyczną.

Zarobki Psychoterapeuty

Psychoterapeuta z certyfikatem, odpowiednio wykształcony i doświadczony, zarabia od 6000 do 10000 złotych. Dobry zarobek nie może być jednak podstawowym kryterium podczas decyzji o wybieranym kierunku kształcenia. Bez odpowiednich predyspozycji i profesjonalizmu, kwota którą można co miesiąc przynosić do domu, nie ma znaczenia. Dodatkowo, jest to praca na etacie, oznacza nawet kilkunastogodzinny dzień pracy.

Ustawa na przyszłość

Środowisko polskich psychoterapeutów uważa, że projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych jest niesprawiedliwy dla zawodu. Psychoterapeuci zostali skrzywdzeni przede wszystkim przez zwężenie ich zawodu i praw. Projekt zakładał też faworyzowanie dwóch organizacji użytku publicznego, szkolących w psychoterapii. Trwają prace nad wprowadzeniem ustawy, która będzie korzystna dla psychoterapeutów, ośrodków szkolących oraz osób korzystających z psychoterapii. Polska Rada Psychoterapii stworzyła własny projekt rozporządzenia o zawodzie psychoterapeuty, który jest oparty na standardach europejskich.