Cit 8 2020 złożysz tylko przez Internet

Podziel się z innymi

Roczna deklaracja podatkowa cit-8 od 2020 roku może być składana wyłącznie przez Internet. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniających do 5 osób jest to zmiana. Dotychczas mogli składać deklaracje podatkowe również w formie papierowej. Od tego roku muszą rozliczać się z fiskusem online. Dowiedz się więcej na temat cit-8.

1. Kto i do kiedy składa cit-8?
2. Jak złożyć cit 8 2020 online?
3. Rozliczanie podatków przez Internet coraz popularniejsze

Rozliczenie cit 8 w 2020 roku przebiega na innych zasadach niż dotychczas. Od stycznia bieżącego roku możliwe jest złożenie deklaracji wyłącznie przez Internet, co stanowi ułatwienie dla wielu przedsiębiorców. Dowiedz się więcej o deklaracji cit-8 i o tym, kto powinien ją złożyć.

Kto i do kiedy składa cit-8?

Cit 8 w 2020 roku należy złożyć do 31 marca. Podatnicy, którzy funkcjonują jako jednoosobowe podmioty lub zatrudniają maksymalnie 5 osób, są zobowiązani przesłać formularz do końca pierwszego kwartału za pośrednictwem e-Deklaracje. Inna forma przekazania deklaracji cit-8 do urzędu skarbowego nie jest akceptowana.

Cit 8 online musi być podpisany za pomocą podpisu kwalifikowanego. Zastosowanie podpisu zaufanego lub zestawu danych autoryzacyjnych jest niewymagane. Podatnicy zobowiązani do płacenia cit muszą posiadać podpis elektroniczny. Jeżeli go nie posiadają, mają prawo zlecić jego wysyłkę biuru rachunkowemu. W przypadku zlecenia wysyłki księgowej konieczne jest przekazanie pełnomocnictwa do wysyłki deklaracji. Brak takiej dyspozycji jest równoznaczny z nieważnością.

Jak złożyć cit 8 2020 online?

Jak wspomniano, deklarację podatkową cit 8 składa się do 31 marca 2020 roku. Przed wysłaniem formularza przez Internet należy wprowadzić do niego wszystkie przychody, także te, które są zwolnione z opodatkowania. Następnie należy ustalić stawkę i kwotę podatku oraz dokonać jego zapłaty. Tak wypełniony cit-8 wysyła się przez e-Deklarację lub wtyczkę, która umożliwia korzystanie z serwisu.

Składając cit-8 online, powinno się pamiętać o złożeniu odpowiednich załączników. Przykładowo, cit 8/O jest przeznaczony do wykazywania odliczeń od dochodu i podatku oraz wysokości dochodów wolnych od podatku. Cit-D jest informacją o otrzymanych lub przekazanych darowiznach. Na załączniku SSE-R rozliczanie się podatek dochodowy od dochodów, które osiąga się z tytułu prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia na uzyskiwanie dochodów w specjalnej strefie ekonomicznej. Cit-TP jest natomiast uproszczonym sprawozdaniem ze stosowania cen transferowych.

Rozliczanie podatków przez Internet coraz popularniejsze

Cit 8 2020 to tylko jeden z wielu formularzy, które podatnicy mogą składać przez Internet. Online złoży się również wszystkie załączniki niezbędne do rozliczenia przychodów z jednoosobowej działalności gospodarczej lub zatrudniającej do 5 osób. Ponadto rozliczenie podatkowe przez Internet jest kierowane do osób, które rozliczają się na podstawie znacznie popularniejszych pit 36 i pit 37 oraz pozostałych podatników. Dzięki temu kolejki w urzędach skarbowych znacznie się skróciły, a podatnicy o wiele szybciej i łatwiej wypełniają deklaracje podatkowe.

Co ważne, złożenie deklaracji podatkowej przez Internet jest dobrym sposobem, by skrócić okres oczekiwania na zwrot podatku. Dzięki temu zwrot otrzymuje się nawet w ciągu kilkunastu dni od zaakceptowania deklaracji podatkowej, co ma znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, które oczekują np. na zwrot podatku z tytułu ulgi dla osób wychowujących dzieci.