Wydłużone zasiłki opiekuńcze

Podziel się z innymi

Jak podaje ZUS rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 25 maja tego roku. W ostatnim czasie pojawiło się dużo niejasności spowodowanych luką w przepisach dotyczących zasiłku. Według rozporządzenia Rady Ministrów z 14 maja 2020 mówiącego o dłuższym okresie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałaniu COVID -19 wydłużono możliwość korzystania z tego świadczenia tylko do 14 czerwca tego roku. W ustawie z 14 maja 2020 w tzw. tarczy 3.0 pominięto rodziców dzieci do lat 8. Zmienione w tym zakresie regulacje weszły w życie dopiero 25 maja 2020 roku.

W związku z tym wystąpiły wątpliwości czy opiekunowie pominięci w ustawie mają prawo o ubieganie się o dodatkowy zasiłek. Dopiero kolejna tarcza tym razem 4.0 rozwiązała problem. Według przepisów w niej zawartych prawo do dodatkowego zasiłku będą mieli rodzice i opiekunowie dzieci do lat 8 nawet w sytuacji kiedy placówki takie jak żłobek przedszkole czy szkoła pozostają zamknięte ale także w sytuacji kiedy rodzic zdecyduje się na nie posyłaniu dziecka np. do przedszkola.

W tym przypadku zmiany obowiązują z mocą wsteczna od 25 maja jednak pojawia się kolejny problem ponieważ ustawa nie została jeszcze przegłosowana w Senacie. Pojawiły się kolejne wątpliwości a mianowicie czy wykluczeni rodzice mogą aplikować się o zasiłek. ZUS wyjaśnił, że rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowo zasiłku przysługującego od 25 maja zarówno do ZUS a także do pracodawców, którzy powinni przyjmować wnioski. Świadczenia zostaną wypłacone w momencie wejścia w życie ustawy.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]