Twój E-pit – sposoby rozliczenia PIT przez internet

Podziel się z innymi

Wyślij PIT 2021 przez internet do Urzędu Skarbowego. Możesz edytować przychody i koszty oraz dodać lub zmienić przysługujące ci ulgi (odliczyć między innymi: darowizny, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, koszty poniesione w związku z rehabilitacją).

Twój E-pit – rozliczenie online

W ostatnich latach rozliczanie podatków stało się o wiele prostsze. Z każdym rokiem zwiększa się liczba osób, które rozliczają się za pomocą usługi Twój E-pit. Aktualnie z usługi tej mogą skorzystać osoby rozliczające się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38. Wraz ze wzrostem popularności usługi Twój E-pit, możliwość rozliczania się w ten sposób zostanie rozszerzona także na formularze PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. Z ułatwień będą mogły więc skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jest to duże ułatwienie dla obywateli, ale także dla urzędów skarbowych. Nie musimy stać w długich kolejkach i stresować się czy zdążymy z naszym zeznaniem. Zajmuje nam to o wiele mniej czasu i przede wszystkim możemy to zrobić w dowolnej chwili ze swojego domu.

Na czym opiera się system Twój E-PIT?

Twój E-PIT polega na tym, że KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) automatycznie wypełnia zeznanie roczne podatnika w wersji elektronicznej. Następnie dokument jest dla podatnika widoczny w wersji elektronicznej. Podatnik ma możliwość:

  • uzupełnienia zeznania poprzez Portal Podatkowy

Przede wszystkim może rozliczyć ulgi, o których Krajowa Administracja Skarbowa nie wie lub wskazać, na jaką organizację chce przekazać swój 1% podatku. Można edytować przychody i koszty, a także dodać lub zmienić przysługujące ulgi, odliczyć darowizny, wpłaty na konto emerytalne, koszty związane z rehabilitacją, termomodernizacją budynku, wydatki na internet itp. Należy upewnić się, czy wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym, sprawdzić kwoty zmodyfikować je w razie potrzeby w odpowiedni sposób. Jeżeli wszystko, poza tym się zgadza, należy po uzupełnieniu brakujących danych zaakceptować e-PIT.

  • odrzucenia zeznania

Jeżeli pojawiły się błędy, których poprawić nie można, należy odrzucić zeznanie i rozliczyć się w sposób tradycyjny. 

  • wstrzymać się od decyzji

Jeżeli podatnik nie zaakceptuje ani nie odrzuci zeznania przygotowanego w Portalu Podatkowym, zostanie ono uznane za zaakceptowane.

Należy pamiętać, aby dokonać powyższych czynności do dnia 30 kwietnia.

Co zrobić z rozliczonym PIT-em?

Elektronicznie rozliczonego formularza nie trzeba drukować ani zanosić do najbliższego Urzędu Skarbowego. Program Twój E-PIT nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Dostęp do niego uzyskuje się z poziomu każdej przeglądarki internetowej, bez konieczności pobierania innych programów. Wystarczy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub aplikacji mObywatel. W przypadku osób, które nie posiadają żadnego z powyższych rozwiązań, istnieje opcja skorzystania z logowania za pomocą danych podatkowych. Należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności sprawdzić, czy nasze dane osobowe są poprawne. Następnie sprawdźmy nasze rozliczenie. Jeżeli wszystko jest poprawne, możemy wysłać nasze rozliczenie. Nasza bierność natomiast zostanie przez Urząd Skarbowy odebrana jako akceptacja widniejącego w systemie rozliczenia.

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]