Szkolenia po godzinach pracy. Czy należy się dodatkowe wynagrodzenie?

Podziel się z innymi

Temat szkoleń i kursów odbywających się poza godzinami pracy, ale na które jesteśmy kierowani przez pracodawców, nie jest jednoznacznie uregulowana, a tym samym budzi uzasadnione wątpliwości i kontrowersje.

Nie ma problemu z interpretacją odnośnie do szkoleń BHP. Według Kodeksu jest to szkolenie obowiązkowe i na koszt pracodawcy. Powinno ono odbywać się w godzinach pracy, ale jeśli istnieją przesłanki, które uniemożliwiają wykonanie tego w tym czasie, to godziny, w których odbędzie się szkolenie, powinny zostać wliczone do czasu pracy i potraktowane jako wykonywanie czynności pracowniczych w godzinach nadliczbowych. Tym samym, przysługuje za nie wynagrodzenie lub dodatkowy czas wolny.

Za czas pracy rozumie się czas, w którym pracobiorca pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Niezależnie czy w zakładzie pracy, czy innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy. Jeśli więc pracodawca skierował nas na szkolenie, to za spędzony tam czas winniśmy otrzymać wynagrodzenie. Podobnie jest w przypadku dobrowolnych szkoleń, które odbywają się w godzinach przewidzianych na pracę, a zgodę na nie wyraził pracodawca. Nie ma możliwości, aby pracobiorca miał mieć z tego powodu potrąconą kwotę ze stałej pensji.

Inaczej, jeśli szkolenie odbywa się poza godzinami pracy. Nie są one wliczane do czasu pracy, więc pracodawca nie ma obowiązku wypłacania dodatkowego wynagrodzenia czy dawania dnia wolnego. Tym bardziej wydaje się oczywiste, że przy szkoleniach dobrowolnych obowiązuje podobna reguła.

Najwięcej dyskusji wzmaga przy szkoleniach obowiązkowych odbywających się poza godzinami pracy. Według prawa pracownik musi wykonywać swoją pracę sumiennie i tym samym wykonywać polecenia służbowe. Co jeśli więc pracodawca zażąda uczestnictwa w szkoleniu odbywającym się w weekend? Niestety, większość interpretacji skłania się ku tezie, że nie należą nam się żadne dodatkowe przywileje za czas spędzony na szkoleniu. Pozostaje więc mieć nadzieję, że szkolenia będą wartościowe i największym benefitem będzie wyniesiona z nich wiedza…

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]