Rekrutacja i Selekcja Kraków – jakie można wskazać różnice?

Podziel się z innymi

W każdym przedsiębiorstwie przychodzi moment, gdy konieczne jest zatrudnienie nowych pracowników. Może to być wynikiem zwolnień poprzedniego personelu lub też utworzenia nowych miejsc pracy. W związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie całego procesu rekrutacji. Selekcja z kolei to jeden z jego etapów, który uznawany jest za bardzo szeroki proces związany z pozyskiwaniem potencjalnych pracowników. Wszelkie czynności mają pomóc w znalezieniu odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.

W każdym przedsiębiorstwie przychodzi moment, gdy konieczne jest zatrudnienie nowych pracowników. Może to być wynikiem zwolnień poprzedniego personelu lub też utworzenia nowych miejsc pracy. W związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie całego procesu rekrutacji. Selekcja z kolei to jeden z jego etapów, który uznawany jest za bardzo szeroki proces związany z pozyskiwaniem potencjalnych pracowników. Wszelkie czynności mają pomóc w znalezieniu odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.

Czym właściwie jest rekrutacja?

Z pewnością każda osoba, która aktualnie poszukuje zatrudnienia, spotkała się z nazwą rekrutacja i selekcja. Pierwszy termin określany jest również mianem nabór. Polega na pozyskiwaniu oraz wyborze nowych pracowników, którzy spełniają wszelkie wymagania dotyczące danego stanowiska. Należy również wspomnieć, że proces rekrutacji złożony jest z kilku ważnych etapów. Rekrutacja i selekcja kandydatów oraz pracowników jest ściśle związana z koniecznością weryfikacji niezbędnej dokumentacji oraz wybraniem osób, mających odpowiednie umiejętności i doświadczenie do pracy na danym stanowisku. Oczywiście wszelkie czynności prowadzone są przez ściśle wyznaczonych w tym celu pracowników.

Rekrutacja i selekcja może przyjmować formę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Pierwsza z nich związana jest z pozyskiwaniem personelu wewnątrz całego przedsiębiorstwa. Taki rodzaj czynności wiąże się z ponoszeniem niskich kosztów w związku z całym procesem rekrutacji oraz wdrożeniem danej osoby do wykonywania określonych czynności. Z kolei rekrutacja zewnętrzna wymaga poszukiwania personelu poza strukturami przedsiębiorstwa. Daje to dużo więcej możliwości doboru odpowiednich kandydatów na dane stanowisko. Uważa się, że osoby z zewnątrz mogą przynieść do firmy nowoczesne spojrzenie na niektóre sprawy. Zarówno rekrutacja zewnętrzna, jak i wewnętrzna posiada wiele zalet.

Zobacz  Zmiany uprawnień pracodawcy

Rekrutacja i selekcja Kraków

Rekrutacja i selekcja ma na celu między innymi stworzenie najlepszego zespołu, który oczywiście zbudowany jest z kilku pracowników. Można tego dokonać, stosując dokładną analizę dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez danego kandydata. Bardzo często przedsiębiorstwa decydują się również na sprawdzenie jego umiejętności oraz zachowań w praktyce. W związku z tym rekrutacja i selekcja często wiąże się z odgrywaniem różnego rodzaju scenek oraz wykonywaniem zadań. Daje to możliwość wykrycia, czy dana osoba poradzi sobie z pracą na konkretnym stanowisku. Z osób, które przejdą ten etap, rekrutacji wybiera się przyszłego pracownika.

Narzędzia stosowane w procesie rekrutacji oraz selekcji

Rekrutacja i selekcja wiąże się z koniecznością zastosowania różnego rodzaju narzędzi. Do pierwszej metody można zaliczyć list motywacyjny oraz CV. Pozwala to na ocenę życiorysu osoby oraz weryfikację, czy posiada niezbędne kwalifikacje i umiejętności do realizacji zadań związanych z pracą na danym stanowisku. Następny etap to przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej. Rekrutacja i selekcja w tym momencie dotyczy jedynie osób, które zostały wyłowione spośród przesłanych dokumentów aplikacyjnych. Rekruter w tym przypadku zadaje pytania dotyczące zawodowego doświadczenia, zainteresowań oraz mocnych i słabych stron danego kandydata. Niejednokrotnie przedsiębiorcy decydują się na wykonanie testów, które mają sprawdzić, w jaki sposób dana osoba poradzi sobie z pracą na danym stanowisku. Rekrutacja i selekcja niejednokrotnie związana jest również ze sprawdzeniem referencji. W całym procesie pozyskiwania nowych pracowników można zastosować jeszcze wiele różnych metod, jednak te należą do najpopularniejszych rozwiązań.

Nasz wynik:
[Total: 5 Średnia: 5]