Co motywuje pracowników do lepszej pracy?

Podziel się z innymi

Niejeden wyznawca teorii mówiącej, że pracownicy przeliczają swoje zaangażowanie wyłącznie na pieniądze, zdążył już ogłosić upadłość działalności gospodarczej. Podejście wieków minionych zawiera w sobie zaledwie ziarno prawdy, a lista przeliczników jest znacznie dłuższa. Zatem: co motywuje pracowników poza aspektem finansowym?

Korzyści pozapłacowe

Wśród bodźców wpływających korzystnie na nastawienie pracowników najróżniejszych branż wyszczególnić można:

 • stabilność zatrudnienia,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • brak przeszkód w ustalaniu harmonogramu urlopów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • nieodpłatne posiłki w miejscu pracy,
 • wyjazdy integracyjne.

Jest to koszyk podstawowy, który można rozszerzyć o dogodności dla ambitnych, takie jak:

 • rozwój,
 • budowanie ścieżki kariery,
 • podejmowanie urozmaiconych wyzwań,
 • pozyskiwanie doświadczenia,
 • zdobywanie dodatkowych uprawnień,
 • uczestnictwo w szkoleniach doskonalących i poszerzających kompetencje,
 • współpraca z międzynarodowym środowiskiem specjalistów.

Oto, co motywuje pracowników w doskonałej większości. Jest w czym wybierać, prawda? Problemy pojawiają się dopiero wówczas, gdy przełożonemu przychodzi ocenić atmosferę w pracy lub wydedukować, w jaki sposób urozmaicić codzienne obowiązki przykładowego księgowego czy magazyniera.

Dialog jedyną skuteczną formą komunikacji

Bez dialogu każda organizacja zaczyna gubić rytm, dlatego prace nad zmotywowaniem pracowników należy rozpocząć właśnie od wszczęcia dyskusji na temat rzeczywistych potrzeb poszczególnych członków kadry. W końcu każdy ma nieco inne zapatrywania i niekoniecznie musi być zainteresowany darmową herbatą (bo woli kawę) lub wyjazdem integracyjnym (bo woli pielić w ogródku). Prosty wywiad na temat oczekiwanych korzyści z jednej strony przybliża pracodawcę do pracownika, a z drugiej pozwala pracodawcy w łatwy sposób zidentyfikować przyczyny zaistnienia złej atmosfery czy konfliktów wokół planu urlopowego.

Wyjście naprzeciw pracownikowi może się wiązać z powstaniem całego systemu motywacyjnego. Jego zapisy powinny być jasne i czytelne dla wszystkich, a założenia realizowane z poszanowaniem zasad równego traktowania. W przeciwnym wypadku rytm znów się zagubi wśród krzywych spojrzeń i ciętych komentarzy.

Zobacz  Wypadek przy pracy – obowiązki firmy

Problem różnicowania

Co począć z pracownikami przywiązanymi do firmy, których przytłacza monotonia codziennych obowiązków? Oczywiście nakłaniać do poszerzania kompetencji, przedstawiając jednocześnie realną perspektywę awansu. Jeśli mowa jednak o małej firmie z płaską strukturą organizacyjną, jednym ze sposobów walki z wypaleniem zawodowym jest uniwersalizacja zbliżonych stanowisk pracy. Dzięki takiemu podejściu zwiększa się zakres potencjalnych zadań, a zarazem skala dostępnych urozmaiceń.

Na etapie wywiadu może się także okazać, że to, co motywuje pracowników to podejmowanie wyzwań związanych z wykonywaniem obowiązków odmiennych od standardowych. Powód? Zwyczajna ludzka chęć rozwoju lub doskonalenia zdolności pozyskanych w ramach hobby. Zawsze warto ocenić w takiej sytuacji potencjał drzemiący we wnioskodawcach, aby nie zgasić ich entuzjazmu i nie pozbawić firmy szansy na wzrost.

Jak zostało udowodnione, pieniądze to nie wszystko. Na rynku pracy, gdzie zasady zaczyna powoli dyktować pracownik – nie pracodawca, tym ważniejsza wydaje się oprawa motywacyjna. Nie bez powodu największe sieci handlowe co rusz prześcigają się w oferowaniu coraz atrakcyjniejszych warunków zatrudnienia. Nie bez powodu mamy też do czynienia z nasileniem zjawiska jobhoppingu. Warto przemyśleć zmiany zachodzące wokół, zanim uczyni to konkurencja.

Łukasz Jabłoński

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]