Ile dni przysługuje na poszukiwanie pracy?

Podziel się z innymi

Ścieżki większości karier zawodowych są przeplatane momentami przestojów związanych ze zmianą miejsca zatrudnienia. Spowolnienie to jest widoczne jedynie na papierze, gdyż w tle odbywa się nieustanne przeglądanie ogłoszeń, wysyłanie serii wiadomości z CV oraz analizowanie, ile dni przysługuje na poszukiwanie pracy.

Wypowiedzenie a urlop na poszukiwanie pracy

Na początku warto wyjaśnić, że instytucja wypowiedzenia umowy przez pracownika już w zamyśle kłóci się z możliwością otrzymania przez niego dni wolnych na poszukiwanie pracy. Zatem wszyscy aktywni zawodowo, którzy w nieodległej przyszłości zamierzają zakończyć współpracę ze swoim pracodawcą, muszą brać pod uwagę, że składając wypowiedzenie, automatycznie pozbawiają się prawa do urlopu przewidzianego przez ustawodawcę. Ten ostatni obdarzył bowiem przywilejem dni na poszukiwanie pracy jedynie pracowników, z których usług to pracodawca postanowił zrezygnować (z takich czy innych przyczyn). Podobnie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie upoważnia pracownika do nabycia uprawnień urlopowych na czas poszukiwania pracy.

Druga istotna zależność dotyczy rodzaju umowy, na zasadzie której odbywała się współpraca na linii pracownik – pracodawca. Jeśli mowa o jakiejkolwiek innej umowie niż umowa o pracę, zwolnienie ponownie się nie należy. Co więcej, musi to być umowa z okresem wypowiedzenia wynoszącym przynajmniej 2 tygodnie (czyli np. umowa na czas nieokreślony, ale już niekoniecznie umowa na okres próbny, gdzie termin wypowiedzenia może wynosić np. 3 dni).

Poszukiwanie pracy ile dni przysługuje? 3 dni na poszukiwanie pracy?

To, ile dni przysługuje na poszukiwanie pracy jest uzależnione od rodzaju umowy o pracę lub ewentualnie od zawartych w niej indywidualnych ustaleń:

  • umowa z dwutygodniowym lub jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia – 2 dni,
  • umowa z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia – 3 dni,
  • umowa z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, skróconym do 1 miesiąca na podst. art. 361 1 k.p. mówiącego o likwidacji zakładu, ogłoszeniu upadłości przez pracodawcę oraz o innych przyczynach zwolnienia, nieleżących po stronie pracownika – 3 dni.
Zobacz  Kurs java - zacznij przygodę z programowaniem

Opisany urlop jest oczywiście płatny i winien być wykorzystany w trakcie okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik postanowi jednak nie sięgać po swój ustawowy przywilej, to nie może oczekiwać z jego tytułu żadnego ekwiwalentu pieniężnego.

Poszukiwanie pracy ile dni od pracodawcy?

Ile dni przysługuje na poszukiwanie pracy to jedno, a ile ma w tej sprawie do powiedzenia pracodawca to drugie. Sytuacja prawna omawianego urlopu przypomina tę przypisaną urlopowi na żądanie. Sam wniosek o przyznanie dni wolnych w dogodnym dla pracownika terminie nie stanowi tu wystarczającej podstawy do absencji. Dopiero zgoda pracodawcy powoduje, że pracownik może z czystym sumieniem udać się na umówioną wcześniej rozmowę kwalifikacyjną zamiast przychodzić tego dnia do przykładowego biura.

W jakich okolicznościach pracodawca ma prawo odmówić przychylenia się do terminu wskazanego we wniosku? Kiedy nieobecność pracownika mogłaby zaważyć na działaniu całej organizacji – np. z powodu choroby czy urlopów innych osób zatrudnionych w danym zakładzie.

Konkludując, dni przysługujące na poszukiwanie pracy to niewątpliwy przywilej, obwarowany jednak szeregiem regulacji. Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień u schyłku kariery w konkretnym miejscu pracy, warto się upewnić, jak zapisy rozwiązanej niedawno umowy mają się do obowiązujących realiów prawnych.

Łukasz Jabłoński

3 dni na poszukiwanie pracy
dni na poszukiwanie pracy
dni na szukanie pracy
ile dni na poszukiwanie pracy
poszukiwanie pracy ile dni
Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]