Co bada lekarz medycyny pracy?

Podziel się z innymi

W tym artykule dowiesz się więcej o tematach dotyczących

badania lekarskie do pracy co badaja
co bada lekarz medycyny pracy
jakie badania do pracy biurowej
lekarz medycyny pracy co bada
skierowanie na badania lekarskie pracownik biurowy
skierowanie na badania magazynier

Obowiązek poddania się badaniom lekarskim dotyczy każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Muszą wykonać je zarówno pracownicy rozpoczynający dopiero współpracę z pracodawcą, jak i osoby będące na etacie od wielu lat, a także powracający po dłuższej nieobecności związanej z chorobą. Od czego  zależy zakres badań zleconych przez lekarza medycyny pracy?

Skierowanie pracowników na badania profilaktyczne – postawa prawna

Konieczność wykonania badań wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

 

Profilaktyczne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy obejmują:

  • wstępne badania do pracy przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków, ale także przy zmianie stanowiska pracy lub gdy zaistniały na obecnym stanowisku istotne zmiany, np. czynniki szkodliwe,
  • okresowe badania lekarskie – dotyczą pracowników, którym upływa okres ważności doczasowego zaświadczenia,
  • kontrolne badania lekarskie – przed ponownym podjęciem pracy po okresie absencji, obowiązkowo powinni zgłosić się na nie pracownicy, których okres zwolnienia w związku z chorobą wynosił co najmniej 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania dalszej pracy na doczasowym stanowisku.
Zobacz  Osoby z zespołem Aspergera na rynku pracy

Wizyta u lekarza medycyny pracy kończy się wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy i  należy  przechowywać je w aktach pracowniczych.

Wszelkie badania pracownicze odbywają się na koszt pracodawcy.

Oto wybrane profesje z przedstawionym zakresem badań lekarskich, jakich mogą spodziewać się kandydaci rozpoczynający zatrudnienie. Badania okresowe i kontrolne na tych stanowiskach mogą obejmować podobny zestaw, z zastrzeżeniem, że  lekarz specjalista może poszerzyć jego zakres o kolejne specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz inne badania dodatkowe.

 

Pracownik administracyjno-biurowy – jakie badania przeprowadza lekarz medycyny pracy?

Wstępne badania lekarskie  do pracy biurowej w zawodach jak np. sekretarka, księgowa, kadrowa, pracownik działu sprzedaży i obsługi klienta, grafik, informatyk, a także inne wykonywane w pomieszczeniach firmowych, gdzie głównym narzędziem pracy jest komputer (obsługa minimum 4 godziny dziennie), obejmują badanie okulistyczne, a opcjonalnie także mogą zostać zlecone badania laboratoryjne (morfologia, analiza moczu).

Pracownicy budowlani – jakim badaniom wstępnym i okresowym powinni się poddać?

Podejmując zatrudnienie w branży remontowo-budowlanej w zawodach jak np. murarz, tynkarz, brukarz, cieśla, stolarz budowlany, dekarz, blacharz, monter instalacji, należy być przygotowanym,  że w zależności od specyfiki każdego z tych stanowisk, istnieje możliwość wystąpienia czynników uciążliwych i niebezpiecznych,  które pracodawca powinien wskazać na skierowaniu  (może to być m.in. przebywanie w pyle, hałas, obsługa maszyn, praca na wysokości powyżej 3 metry, narażenie na wibracje). W związku z tym, specjalista medycyny pracy może nakazać badania jak spirometria, audiogram, RTG klatki piersiowej, test psychotechniczny. Ponadto pracownik zostanie skonsultowany okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne. Lekarz oznaczy także poziom glukozy we krwi.

Magazynier, pracownik produkcji – zakres badań lekarskich do zatrudnienia

W przypadku pracowników magazynowych,  a także osób, które zatrudnione będą na produkcji, lekarz medycyny pracy weźmie pod uwagę czy występować będzie zmianowość czasu pracy – w tym wykonywanie obowiązków w nocy. Jeżeli pracodawca wskaże te czynniki, pracownik może oczekiwać, że  zostanie zbadany jedynie poziom cukru we krwi oraz ewentualnie inne badania laboratoryjne. Jeżeli czynnikami uciążliwymi oznaczonymi przez zatrudniającego jest hałas i zapylenie, zostanie wykonane prześwietlenie klatki piersiowej, audiogram i spirometria oraz konsultacja wykonana przez lekarza laryngologa. W przypadku,  gdy  zakres obowiązków będzie obejmował obsługę maszyn, wózka widłowego, koparki czy dźwigu, kandydat do pracy zostanie przebadany także przez okulistę, neurologa oraz zlecone zostanie wykonanie testu psychotechnicznego.

Zobacz  Zanim odejdziesz z pracy…

Kierowca kategorii B, C, C+E, D, D+E – skierowanie na badania lekarskie

Dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony kategorii C, C+E, D, D+E, a także w przypadku, gdy praca  polegać będzie na kierowaniu samochodem kategorii B z przewozem osób (pojazd powyżej 9 osób), należy oczekiwać przeprowadzenia testu psychotechnicznego, audiogramu, pomiaru pomiaru cukru we krwi oraz przeprowadzenia konsultacji przez okulistę, neurologa i laryngologa. W ramach badania okulistycznego winno zostać wykonane  badanie olśnienia i widzenia o zmierzchu.

Sprawdź także oferty pracy w branży medycyna!

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]