Co bada lekarz medycyny pracy?

Podziel się z innymi

Obowiązek poddania się badaniom lekarskim dotyczy każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Muszą wykonać je zarówno pracownicy rozpoczynający dopiero współpracę z pracodawcą, jak i osoby będące na etacie od wielu lat, a także powracający po dłuższej nieobecności związanej z chorobą. Od czego  zależy zakres badań zleconych przez lekarza medycyny pracy?

 

Skierowanie pracowników na badania profilaktyczne – postawa prawna

Konieczność wykonania badań wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

 

Profilaktyczne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy obejmują:

  • wstępne badania do pracy przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków, ale także przy zmianie stanowiska pracy lub gdy zaistniały na obecnym stanowisku istotne zmiany, np. czynniki szkodliwe,
  • okresowe badania lekarskie – dotyczą pracowników, którym upływa okres ważności doczasowego zaświadczenia,
  • kontrolne badania lekarskie – przed ponownym podjęciem pracy po okresie absencji, obowiązkowo powinni zgłosić się na nie pracownicy, których okres zwolnienia w związku z chorobą wynosił co najmniej 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania dalszej pracy na doczasowym stanowisku.

Wizyta u lekarza medycyny pracy kończy się wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy i  należy  przechowywać je w aktach pracowniczych.

Wszelkie badania pracownicze odbywają się na koszt pracodawcy.

Oto wybrane profesje z przedstawionym zakresem badań lekarskich, jakich mogą spodziewać się kandydaci rozpoczynający zatrudnienie. Badania okresowe i kontrolne na tych stanowiskach mogą obejmować podobny zestaw, z zastrzeżeniem, że  lekarz specjalista może poszerzyć jego zakres o kolejne specjalistyczne konsultacje lekarskie oraz inne badania dodatkowe.

Zobacz  Masz świętować – nie handlować!

 

Pracownik administracyjno-biurowy – jakie badania przeprowadza lekarz medycyny pracy?

Wstępne badania lekarskie  do pracy biurowej w zawodach jak np. sekretarka, księgowa, kadrowa, pracownik działu sprzedaży i obsługi klienta, grafik, informatyk, a także inne wykonywane w pomieszczeniach firmowych, gdzie głównym narzędziem pracy jest komputer (obsługa minimum 4 godziny dziennie), obejmują badanie okulistyczne, a opcjonalnie także mogą zostać zlecone badania laboratoryjne (morfologia, analiza moczu).

 

 

Pracownicy budowlani – jakim badaniom wstępnym i okresowym powinni się poddać?

Podejmując zatrudnienie w branży remontowo-budowlanej w zawodach jak np. murarz, tynkarz, brukarz, cieśla, stolarz budowlany, dekarz, blacharz, monter instalacji, należy być przygotowanym,  że w zależności od specyfiki każdego z tych stanowisk, istnieje możliwość wystąpienia czynników uciążliwych i niebezpiecznych,  które pracodawca powinien wskazać na skierowaniu  (może to być m.in. przebywanie w pyle, hałas, obsługa maszyn, praca na wysokości powyżej 3 metry, narażenie na wibracje). W związku z tym, specjalista medycyny pracy może nakazać badania jak spirometria, audiogram, RTG klatki piersiowej, test psychotechniczny. Ponadto pracownik zostanie skonsultowany okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne. Lekarz oznaczy także poziom glukozy we krwi.

 

Magazynier, pracownik produkcji – zakres badań lekarskich do zatrudnienia

W przypadku pracowników magazynowych,  a także osób, które zatrudnione będą na produkcji, lekarz medycyny pracy weźmie pod uwagę czy występować będzie zmianowość czasu pracy – w tym wykonywanie obowiązków w nocy. Jeżeli pracodawca wskaże te czynniki, pracownik może oczekiwać, że  zostanie zbadany jedynie poziom cukru we krwi oraz ewentualnie inne badania laboratoryjne. Jeżeli czynnikami uciążliwymi oznaczonymi przez zatrudniającego jest hałas i zapylenie, zostanie wykonane prześwietlenie klatki piersiowej, audiogram i spirometria oraz konsultacja wykonana przez lekarza laryngologa. W przypadku,  gdy  zakres obowiązków będzie obejmował obsługę maszyn, wózka widłowego, koparki czy dźwigu, kandydat do pracy zostanie przebadany także przez okulistę, neurologa oraz zlecone zostanie wykonanie testu psychotechnicznego.

Zobacz  Biedacy w pracy

 

 

Kierowca kategorii B, C, C+E, D, D+E – skierowanie na badania lekarskie

Dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony kategorii C, C+E, D, D+E, a także w przypadku, gdy praca  polegać będzie na kierowaniu samochodem kategorii B z przewozem osób (pojazd powyżej 9 osób), należy oczekiwać przeprowadzenia testu psychotechnicznego, audiogramu, pomiaru pomiaru cukru we krwi oraz przeprowadzenia konsultacji przez okulistę, neurologa i laryngologa. W ramach badania okulistycznego winno zostać wykonane  badanie olśnienia i widzenia o zmierzchu.

Sprawdź także oferty pracy w branży medycyna!

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]