Aktywność zawodowa Polek rośnie, ale słabo

Podziel się z innymi

Aktywność zawodowa Polek stale rośnie, ale mimo to wciąż 4 mln kobiet nie pracuje. Co więcej, nawet nie szuka pracy. Wśród ekspertów krąży przekonanie, iż sytuację tę mógłby zmienić częściej stosowany elastyczny czas pracy, choć to tak naprawdę niejedyne rozwiązanie.

Dlaczego kobiety rezygnują z pracy?

Powodów, dla których kobiety rezygnują z pracy i tym samym decydują się na bierność zawodową, jest wiele. Jednym z nich jest to, że postanawiają zająć się domem i wychowywaniem dzieci. Innym powodem jest brak ofert pracy, kontaktów, znajomości. Niektóre kobiety nie podejmują pracy ze względu na stan zdrowia, brak odpowiedniego wykształcenia, czy wiek.

Aktywność zawodowa kobiet to korzyść dla nich i dla kraju

Kobiety, które pracują, rozwijają się i zarazem budują poczucie własnej wartości. Ich zaangażowanie w aktywność zawodową to jednocześnie korzyść dla budżetu domowego, a co za tym idzie, jeszcze większa korzyść dla całej gospodarki kraju. Trzeba koniecznie podkreślić, że im więcej kobiet na rynku pracy, tym mniej nierówności społecznych. Jak to rozumieć? Otóż wówczas jest większa podaż pracy i konkurencja. Poza tym wzrasta wpływ z podatków i składek ZUS. Co więcej, zdecydowanie spadają wydatki na świadczenia socjalne, czy pomoc społeczną.

 

Jakich zmian oczekują kobiety?

Kobiety mają swoje oczekiwania względem zmian, jakie mogłyby zostać zastosowane na rynku pracy. Wówczas byłoby im łatwiej pogodzić obowiązki domowe, czy rodzinne z pracą zawodową. O jakich zmianach mówią? Wiele kobiet uważa, że elastyczny czas pracy znacznie ułatwiłby im pogodzenie obu kwestii. Inne wskazują na możliwość wykonywania części pracy w domu. Dobrym rozwiązaniem mogłaby być praca w niepełnym wymiarze. Kobiety też podają lepszą możliwość opieki poza domem nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 7 lat. Niektóre kobiety wspominają, że mogłyby z łatwością podjąć pracę, gdyby w tygodniu było więcej wolnych dni. Zdarzają się też opinie, że dłuższy płatny urlop wychowawczy zmotywowałby je do pracy zawodowej. To jednak nie wszystko. Ile kobiet, tyle pomysłów. Wymienione powyżej propozycje zmian są tymi najpopularniejszymi, najczęściej wymienianymi.

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]
Zobacz  Masz świętować – nie handlować!