Kiedy potrzebne jest orzeczenie lekarskie lub książeczka zdrowia?

Podziel się z innymi

Część zawodów wiąże się z potrzebą dopilnowania dodatkowych obowiązków, które pozwalają na wykonywanie konkretnych rodzajów pracy. Taka sytuacja ma choćby miejsce, jeśli pracownik ma bezpośredni kontakt z żywnością.

Dotykanie żywności przez osoby chore może skutkować przeniesieniem zakażenia na kolejne osoby. Dlatego też należy posiadać stosowny dokument, który potwierdzi brak przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju prac. Tym dokumentem do 2011 roku była książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Aktualnie potencjalny pracownik musi przejść badania, które winny zakończyć się uzyskaniem orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac.  Jeśli jednak posiadasz książeczkę zdrowia i wciąż jest ona aktualna, to nie straciła ona na swojej ważności – możesz wciąż z niej korzystać. Pamiętaj jednak, że jeżeli ją zgubisz, to wtedy już możesz skorzystać tylko i wyłącznie z ewentualności próby uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Wszystkie wykonywane badania zapisywane są w dokumentacji medycznej. Obowiązkowo badania muszą przejść osoby podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną, nosiciele, ozdrowieńcy lub osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym, uczniowie kształcący się w kierunku wykonywania prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, a także osoby pracujące przy bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Na badania może skierować pracownika pracodawca i ponieść pełne koszty, które się z nimi wiążą. Nie jest to jednak jego obowiązkiem i zależy od jego woli. W innym przypadku trzeba to zrobić na własną rękę. Bez ważnych badań nie ma możliwość podjęcia pracy na stanowisku, gdzie jest to wymagane. Nie ma jednak przepisów, które jasno informowałoby jak często należy wykonywać takie badania. Zazwyczaj decyduje więc o tym lekarz na podstawie informacji od pracownika o rodzaju wykonywanej pracy.

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]