Wyższa pensja minimalna od stycznia 2019 r.

Podziel się z innymi

Początek przyszłego roku przyniesie dużo pozytywnych zmian na rynku pracy. Najważniejszą z nich będzie podniesienie płacy minimalnej o 150 zł do kwoty 2.250 zł. Wzrost wynagrodzeń spowoduje także podwyżkę innych świadczeń ze stosunku pracy m.in. podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Spowoduje to niewątpliwie wzrost kosztów po stronie pracodawcy, gdyż będzie on musiał zapłacić wyższe składki m.in. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe czy  fundusz pracy. Dodatkowo pracodawcy będą zobowiązani do aktualizacji umów o pracę poprzez sporządzanie aneksów, a także do zapisania zmian w regulaminie wynagrodzeń, jeśli taki istnieje w firmie.

Ustawowa podwyżka płac spowoduje także wzrost innych świadczeń. Pracownicy pracujący w nocy będą mieli prawo do wyższej stawki za godzinę. Zmieni się również podstawa do wyliczania zasiłku chorobowego, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłku macierzyńskiego jak i opiekuńczego. Jest to niewątpliwie bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich.

Warto również wspomnieć o wzroście podstawy do wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób planujących rozpocząć działalność pozarolniczą, dla osób przebywających na urlopach wychowawczych, lub sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem.

Zwiększeniu ulegną także kwoty wolne od potrąceń od wynagrodzeń pracowniczych, zarówno tych przymusowych, jak i dobrowolnych. Wyjątkiem będzie świadczenie alimentacyjne, przy którym nie ma kwoty wolnej.

Wzrost płacy minimalnej oprócz tradycyjnych umów o pracę, będzie miał również wpływ na stawkę godzinową przy wykonywaniu umowy zlecenia jak i umowy o świadczenie usług, która wyniesie w 2019 r. 14,70 zł.

Musimy jednak pamiętać, iż wszystkie wynagrodzenia należne za grudzień 2018 r. ale wypłacone w styczniu 2019 będą jeszcze miały wysokość 2100 zł.

Nasz wynik:
[Total: 4 Średnia: 4.5]