Wydłużone terminy składania wniosków o dopłaty do pensji

Podziel się z innymi

Pracodawcy, którzy do tej pory, pomimo spadku obrotów gospodarczych wywołanych skutkami epidemii i kryzysu gospodarczego, nie korzystali z możliwości uzyskania dopłat do wynagrodzeń pracowników, zyskają więcej czasu na uzyskanie takiej pomocy. Taki zapis wynika z nowelizacji specustawy, która jest już w trakcie prac senackich.

O jakim wydłużeniu możliwości składania wniosków o dopłaty do pensji pracowników jest mowa?

Otóż zgodnie z najnowszą nowelizacją tak zwanej specustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), która trafiła obecnie z Sejmu RP do prac senackich, wnioski o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) będzie można składać do 30 dni od momentu odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii.

Generalnie dopłaty do wynagrodzeń pracowników są jedną z najważniejszych form pomocy dla przedsiębiorców w ramach poszczególnych odsłon tarcz antykryzysowych. Za pośrednictwem właśnie tego narzędzia trafiło do przedsiębiorców już ponad 15 mld zł, co pozwoliło na dofinansowanie wynagrodzeń 3,6 mln osób.

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów ustawy w tym zakresie o wsparcie takie można się ubiegać do 27 września 2020 roku. Po zmianie, termin ten zostanie znacząco wydłużony. Rząd tłumaczy taką zmianę koniecznością zachowania w mocy przepisów, których celem jest nie tylko możliwość przekazywania świadczeń potrzebującym pomocy pracodawcom, ale również i określenia zasad kontroli ich wydatkowania oraz rozliczenia.

Ponadto wiele innych przepisów prawa odwołuje się do owej specustawy covidowej i jej art. 15 g (który reguluje zasady dopłat do pensji przyznawanych z FGŚP). Stąd też konieczną jest obecnie procedowana nowelizacja, która ma uchylić brzmienie art. 36 ust.4 owej specustawy. Zgodnie bowiem z nim, przepis o pomocy w postaci dopłat do pensji przesłałby obowiązywać po upływie 180 dni od wejścia w życie tak zwanej pierwszej tarczy antykryzysowej, czyli w dniu 27 września 2020 roku.

Zobacz  Praca zdalna, a bezpieczeństwo danych

Jak oceniana jest obecna inicjatywa rządowa?

Jak zauważa Paweł Sych, radca prawny z Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter/Litler Global, to zdecydowanie racjonalne rozwiązanie, gdyż już od początku termin obowiązywania artykułu 15 g specustawy covidowej budził duże wątpliwości w odniesieniu szczególnie do możliwości kontroli i rozliczeń tej formy pomocy.

Nade wszystko jednak, takie wydłużenie terminu obowiązywania jest korzystane zarówno dla zatrudniających, jak i pracowników. Wydłużeniu bowiem ulegnie czas, w jakim przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dopłaty do wynagrodzeń.

Skorzystają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy dopiero teraz lub w przyszłości odnotują spadek obrotów, uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie (spadek w wysokości 25% w ciągu jakiegokolwiek miesiąca po 31 grudnia 2019 roku, bądź też 15% w przeciągu 2 miesięcy).

Ponadto należy też mieć na uwadze i to, iż nie wszyscy pracodawcy, którzy już odnotowali spadki obrotów w tym roku, ubiegali się o wsparcie ze strony FGŚP. Natomiast po wydłużeniu terminu obowiązywania tej formy wsparcia, nadal będą mieli szansę z niej skorzystać. I co ważne, przez dłuższy czas będzie można składać też wnioski na osoby nowozatrudnione, gdyż wsparcie kierowane jest do konkretnego pracownika.

Jakie zatem zasady obowiązują w kontekście dopłat do wynagrodzeń?

Generalnie, jeżeli pracodawca pobierał dofinansowanie do wypłat wszystkich pracowników w okresie maj-lipiec 2020 roku (ta forma pomocy przysługuje na jedną osobę zatrudnioną na okres maksymalnie 3 miesięcy), to obecnie może wnioskować jedynie o dopłaty do wynagrodzeń tych pracowników, których dofinansowanie wcześniej nie objęło (czyli przyjętych do pracy w ostatnim czasie). Stąd też wydłużenie terminu wnioskowania o dopłaty umożliwi tym przedsiębiorcom objęcie pomocą również osoby nowozatrudnione.

Przepisy w nowym brzmieniu, znacznie wydłużające możliwość ubiegania się o pomoc w formie dopłat do wynagrodzenia, są też istotne z punktu widzenia art. 15gg specustawy covidowej. Otóż na podstawie art. 15g owej ustawy pracodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w postaci dopłat do wynagrodzeń jedynie na tych pracowników, którzy objęci zostali przestojem lub którym obniżono wymiar czasu pracy (maksymalnie o 20%). Tymczasem wspomniany art. 15gg specustawy umożliwia uzyskanie dofinansowania bez konieczności spełnienia tego wymogu. Tym samym na podstawie tego artykułu dopłaty do pensji pracowników przysługują na tych pracowników, którzy normalnie wykonują obowiązki w swoim zwykłym wymiarze czasu pracy. I również ta forma pomocy przysługuje przez okres 3 miesięcy.

Zobacz  Rozwiązania telematyczne – jak usprawniają pracę kierowców latem?

I obowiązujące już przepisy, które ów artykuł 15gg wprowadziły, nie przewidywały końcowego terminu na składanie wniosków o wsparcie. Jednakże budziło to obawy wielu zatrudniających, iż w każdym momencie mogły wejść w życie regulacje, które nagle ograniczyłyby możliwość pozyskania wsparcia z tego paragrafu. Tym samym procedowana nowelizacja i zmiana terminu trwania podstawowego art. 15 g specustawy covidowej spowoduje, iż termin obowiązywania obydwu przepisów wyniesie maksymalnie do 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Podsumowując, omawiane zmiany są jak najbardziej racjonalne i zrozumiałe. Po pierwsze ujednolicają brzmienie przepisów, gdzie z powodu dwóch różnych tytułów można o pomoc wnioskować, a po drugie nadal pozwalają pracodawcom na korzystanie z tej formy pomocy. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy do tej pory jeszcze z tej formy nie skorzystali, a ich parametry ekonomiczne im na to pozwalają, jak i tych, którzy obecnie zwiększają zatrudnienie o nowych pracowników.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]