Na taki kwiecień czekaliśmy 24 lata

Podziel się z innymi

W kwietniu bieżącego roku odnotowano spadek bezrobocia do 9,6%, w porównaniu z poprzednim miesiącem marcem zmniejszyło się ono o 0,4%. Comiesięczny raport przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Coraz mniej bezrobotnych

Polska gospodarka tak niskie bezrobocie przeżywała 24 lata temu. Pod koniec kwietnia bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, było 1 523,8 tysiąca osób, czyli o 76,7 tysiąca osób (4,8%) mniej niż pod koniec marca. W tym roku po raz pierwszy stopa bezrobocia spadła do poziomu jednocyfrowego. Jeszcze w styczniu i lutym wynosiła ona 10,3%, w marcu 10%. W okresie minionego roku, spadła o 1,5%.

Zdaniem MRPiPS pozytywne dane to wynik ciężkiej pracy i efekt zachodzących zmian w walce z bezrobociem w Polsce. Bezrobocie może jeszcze spaść ze względu na dobrą sytuację gospodarczą w kraju. Miesiące letnie mogą przesądzić o spadku liczby osób pozostających bez zatrudnienia, albowiem wiosną rozpoczęły się już prace sezonowe.

Spadło wszędzie

Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Najniższe odnotowano w województwie wielkopolskim – 6%. W kolejnych ośmiu województwach utrzymuje się zdecydowanie poniżej 10%. Ciągle pozostaje dość wysokie w województwie warmińsko–mazurskim – 15,8%.

Największy spadek bezrobocia, a tym samym największą poprawę sytuacji na rynku pracy stwierdzono w województwie zachodnio–pomorskim (-0,8%), a także w województwie podkarpackim, warmińsko–mazurskim i świętokrzyskim. Natomiast w mazowieckim i śląskim bezrobocie spadło tylko o 0,2%.

Wzrosła liczba zatrudnionych

Wraz ze spadkiem bezrobocia wzrosła liczba zgłoszonych przez pracodawców ofert zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy. W samym tylko kwietniu zarejestrowano w sumie 139,1 tys. najwięcej takich zgłoszeń odnotowano w województwie mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Na tych obszarach liczba ofert była powyżej 11 tys.

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]