Tylko milion osób bez pracy w Polsce!

Podziel się z innymi

Minął kolejny miesiąc, a my odnotowaliśmy nie tylko kolejny spadek stopy bezrobocia, ale po raz pierwszy uzyskaliśmy stan poniżej siedmiu procent. Obecnie jest to 6,9%. To bezwzględnie najniższy wynik od 1991 roku.

Skalę postępu najlepiej uzmysłowić sobie porównując wyniki poszczególnych miesięcy do tych z analogicznego okresu rok temu. Tym samym, we wrześniu 2016 roku stopa bezrobocia była na poziomie 8,3%.

Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już tylko 1,12 miliona Polaków pozostaje bez pracy. W porównaniu do miesiąca ubiegłego to mniej o 18,8 tysiąca osób. Jednocześnie liczba bezrobotnych pod koniec września w stosunku do tego samego miesiąca rok temu zmniejszyła się aż o 206,7 tysiąca osób, czyli aż o 15,6%!

Aż w 15. województwach zgłoszono spadek bezrobocia we wrześniu. Najbardziej widoczne było to w lubelskim, 2,5%, lubuskim, 2,4%, a także małopolskim i świętokrzyskim – 2,3%. Jedyny wzrost miał miejsce w województwie pomorskim, jednakże minimalny – 0,7%.

Liczba wolnych miejsc pracy, które zostały zgłoszone do pracodawców, wynosi 154,1 tysiąca. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż większość osób szuka pracobiorców na własną rękę, z pominięciem urzędów pracy. Rynek pracy zmuszony jest coraz mocniej otworzyć się na osoby uczące się, które mogą pracować tylko w niepełnym wymiarze godzin.

W kolejnym miesiącu spodziewany jest kolejny spadek. Przede wszystkim dlatego, iż wtedy zostaną wyrejestrowane z urzędów pracy osoby, które skorzystają z ustawy o przywróceniu wcześniejszego wieku emerytalnego.

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]
Zobacz  Kiedy płacimy Fundusz Pracy?