JPK_VAT z deklaracją czyli nowoczesne VAT-7

Podziel się z innymi

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to rodzaj bazy danych – zestawienia informacji finansowych za dany okres. Przedsiębiorcy przygotowują go w formie elektronicznej, w określonym układzie i formacie, który ma umożliwić ich wygodne przetwarzanie, pracę oraz porównawczość z innymi okresami, czy podmiotami. Jednym z największych argumentów przeciwników wprowadzenia JPK było to, że plik był nowym obowiązkiem, który co prawda zapowiadał się nowocześnie – ale nie zwalniał podatników z wcześniej znanych zobowiązań przygotowywania – na przykład deklaracji VAT, a zaczął funkcjonować obok, jako dodatkowe obciążenie. Teraz, w 2020 roku, to wreszcie ma się zmienić.

JPK_VAT z deklaracją

Nowe typy plików to tak zwane JPK_VAT z deklaracją, czyli:

  • JPK_V7M – które służyć będzie jako rozliczenie miesięczne „M”;
  • JPK_V7K – które służyć będzie jako rozliczenie kwartalne „K”.

JPK_VAT z deklaracją to w uproszczeniu dwuczłonowy dokument, który obejmować będzie:

  1. ewidencję VAT – czyli odpowiednio zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres;
  2. deklarację VAT – wcześniej przygotowywaną w formie VAT-7, czy VAT-7K.

Terminy i podmioty składające nowy plik

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że nowy JPK_VAT służyć będzie jedynie podatnikom obecnie rozliczającym się w ramach deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast skierowany do deklaracji VAT usług taksówek osobowych rozliczanych ryczałtem VAT-12 oraz innych deklaracji, takich jak na przykład VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14.

Wprowadzenie nowych zmian dotyczących JPK_VAT zaplanowane było dwuetapowo, od 1 kwietnia 2020 roku obowiązkowo dla dużych przedsiębiorstw, a także dobrowolnie dla pozostałych podmiotów, oraz od 1 lipca 2020 roku – obowiązkowo dla wszystkich podatników, czyli dużych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. Po wprowadzeniu obowiązkowego terminu od 1 lipca 2020, ustawodawca zakładał, że nie będzie możliwości złożenia VAT-7 czy VAT-7K w inny sposób, niż przez nowy JPK_VAT. Dodatkowo jeżeli, któryś z podmiotów wcześniej zdecyduje się na wprowadzenie nowych zasad (pomimo tego, że nie będzie to dla niego obowiązkowe – nie będzie mógł cofnąć wyboru).

Zobacz  Nieobecność w pracy

Obecna sytuacja epidemii zmienia decyzje ustawodawcy. Według założeń Tarczy Antykryzysowej, wprowadzenie nowego JPK_VAT ma zostać najprawdopodobniej przesunięte do 1 lipca 2020 roku dla wszystkich podmiotów.

jpk vat
Closeup of mobile phone showing recipe on the screen

Zasady podstawowe przygotowania

Nowe wersja pliku JPK_VAT będzie zawierać trzy grupy informacji: po pierwsze dane o zakupach i sprzedaży z ewidencji VAT za dany okres, po drugie pozycje z obecnych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, oraz po trzecie – dodatkowe dane, które niezbędne będą do analizy poprawności tego rozliczenia. Podatnik będzie wszystko przygotowywał w ramach jednego pliku, z częścią ewidencyjną i deklaracyjną włącznie. Będzie on składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Plik podpisać będzie można podpisem kwalifikowanym zaufanym lub danymi autoryzującymi. Plik będzie obowiązywał w dwóch wariantach JPK_V7M i JPK_V7K (miesięcznie lub kwartalnie). Po poprawnym złożeniu JPK_VAT, podatnik będzie miał możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Nasz wynik:
[Total: 0 Średnia: 0]