Jednolity Plik Kontrolny – gorący koniec roku

Podziel się z innymi

Przyszedł listopad, zatem wydawać by się więc mogło, że na koniec roku przedsiębiorcy będą mogli skupić się na zamknięciach roku, ewentualnie spisach i remanencie. Ustawodawca postanowił jednak inaczej. Jeszcze w tym roku zaplanowano wiele nowelizacji i zmian w przepisach, również tych podatkowych. Nowe zasady dotknęły również jedno z głównych narzędzi do przekazywania informacji organom podatkowym – czyli JPK. Co czeka podatników? Jak się przygotować?

Podstawowe informacje i powody zmian w JPK od listopada 2019

Zgodnie z Informacjami i komunikatami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa 29 października poinformowała o publikacji nowej wersji struktury faktury VAT – JPK_FA(3), która obowiązuje już od 1 listopada 2019, zaś organy podatkowe będą mogły żądać jej od podatników od dnia 2 grudnia 2019 roku. Nowa forma struktury jest zgodna ze zmianami regulacji prawnych, dotyczących faktur VAT oraz mechanizmów podzielonej płatności. Ministerstwo podkreśla dodatkowo, że nowa struktura ma uwzględniać możliwość raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych – co jest odpowiedzią na wcześniejsze wnioski i uwagi podatników.

Porównanie JPK_FA(3) do JPK_FA(2)

Poniżej przestawiono porównanie zmian i co pojawi się w nowej strukturze JPK_FA(3), w porównaniu do obecnie obowiązującego pliku, w podziale na Węzły, a następnie w kolejności elementów.

Nagłówek

1) KodFormularza – zmieniono atrybut KodSystemowy na JPK_FA(3)

2) WariantFormularza – wprowadzono 3

3) DataOd i DataDo – zmieniono typ danych z etd:TData – na tns:TData

4) DomyślnyKodWaluty – usunięto

5) KodUrzedu – dodano opis Kod urzędu skarbowego, właściwy dla

podatnika przekazującego JPK_FA

Podmiot1

6) IdentyfikatorPodmiotu – zmieniono tym elementu „etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej”

na „etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1″

7) AdresPodmiotu – zmieniono tym elementu „etd:TAdresPolski” na „etd:TAdresPolski1”

8) dodano mechanizm choice

9) dodano nowy element AdresPodmiotu2

Faktura

10) atrybut typ – usunięto

Zobacz  Emeryci na ratunek gospodarce

11) Faktura – dodano w opisie „Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie,

w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z

art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy”

12) KodWaluty – dodano

13) P_1 i P_6 – zmieniono typ z std: TData na tns: TDataT

14) Zmieniono opisy dla P_4B, P_5B, P_13_x, P_14_x i P_15

15) dodano P_14W do P_14_4_W – dotyczy faktur w walutach obcych

16) dodano P_18A – znacznik split payment

17) dodano P_22

18) Usunięto ZALZalata i ZALPodatek

19) NrFaZaliczkowej – dodano

20) StawkiPodatku – usunięto

FakturaWiersz

21) usunięto atrybut typ

22) FakturaWiersz – zmieniono opis „Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono

fakturę”

Zamowienie i ZamowienieCtrl dodano opcjonalne węzły.

Zmiany i zapowiedzi w przyszłości, czyli JPK w roku 2020

To nie wszystkie planowane zmiany w strukturach Jednolitego Pliku Kontrolnego – już teraz można zapoznać się wstępnie z nowymi strukturami deklaracji miesięcznych i kwartalnych, które obowiązywać będą począwszy od 1 kwietnia 2020 roku. Podatników czeka więc kolejne dostosowanie się do nowych wskazań i norm.

Nasz wynik:
[Total: 2 Średnia: 5]