Czy wszyscy przedsiębiorcy muszą mieć kasę fiskalną?

Podziel się z innymi

Czy wszyscy przedsiębiorcy muszą mieć kasę fiskalną?

Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej, jednak z roku na rok zasady dotyczące ewidencjonowania transakcji ulegają modyfikacjom. Przybywa podmiotów gospodarczych, które mają obowiązek ewidencji działań na kasie. Kto i dlaczego musi mieć kasę fiskalną?

Obserwując pewien kierunek działań w ustawodawstwie polskim, zauważyć można, że stopniowo dąży się do usunięcia zwolnień z korzystania z kas fiskalnych. Obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych czy rolników ryczałtowych, mogą zostać objęci praktycznie wszyscy przedsiębiorcy.  Przywilej zwolnienia z takiego obowiązku ma coraz mniej przedsiębiorców, ale nadal jest to spora grupa. Zwolnienie dotyczy określonej ściśle grupy podanej w ustawie lub nieprzekraczającej progu obrotowego. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia kas fiskalnych można znaleźć w takim artykule jak Kogo obowiązuje kasa fiskalna i na jakich zasadach?

Obowiązek posiadania kas fiskalnych – kogo obejmuje?

Obowiązkiem ewidencjonowania kasą fiskalną działań na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (osób fizycznych) i rolników ryczałtowanych objęte są wszystkie firmy, które nie zostały ujęte zwolnieniem w ustawie o VAT oraz przekroczyły próg obrotowy za rok rozliczeniowy w kwocie 20 tys. złotych.

To właśnie wymienione czynniki decydują o obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Prowadzenie działalności gospodarczej handlowej czy usługowej na rzecz osób fizycznych i rolników, podlegającej opodatkowaniu VAT oraz przynoszącej przychów w wysokości 20 tys., nakłada obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Limit obrotowy, a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji, gdzie używana jest kasa fiskalna, zwolnione z posiadania i ewidencjonowania działań są podmioty, które w ubiegłym lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyły wartości obrotu 20 tys. złotych.

Należy jednak pamiętać, że każdy podmiot gospodarczy, rozpoczynający działalność w bieżącym roku podatkowym ma obliczany limit proporcjonalnie do okresu jej wykonywania. Inaczej mówiąc, limit obliczany jest na bieżąco i jego przekroczenie obliguje do ewidencjonowania działań przy użyciu kasy fiskalnej.

Zobacz  Coraz więcej zaległych urlopów

Ustawy i polskie prawo przewidują na obecną chwilę wiele wyjątków, które zezwalają przedsiębiorcom na prowadzenie działalności bez ewidencjonowania jej kasą fiskalną. Jednak z roku na rok, jest ich coraz mniej, co może w przyszłości zaowocować tym, że w ogóle one znikną z polskiego ustawodawstwa.

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]