Szansa na przyśpieszenie spraw pracowniczych

Podziel się z innymi

Czego zatem należy spodziewać się już w praktyce?

W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądało owo pisemne przesłuchanie świadka. Szczególnie do ustalenia jest właśnie ta pisemna forma czy świadek będzie odpowiadał na konkretne pytania czy też powinien opisać wszystko co wie na temat określonych przez sąd okoliczności sprawy.

Co do zasady przepisy tego nie precyzują. Natomiast uzasadnienie projektu wchodzącej w życie nowelizacji ustawy mówi tylko, iż: „(…) wypracowanie szczegółowych zasad stosowania tej instytucji, w szczególności trybu odbierania takich zeznań i wymogów względem nich, należy pozostawić praktyce”. Zakłada się też, iż wypracowanie powszechnie akceptowalnych zasad przeprowadzania takich dowodów zajmie lata.

Można by w tej sytuacji starać się sięgnąć do takich sytuacji, gdy sądy już z tego korzystały w przeszłości. Bowiem do tej pory istniały, co prawda mocno ograniczone, możliwości przesłuchania świadka w formie pisemnej. Dotyczyło to takich przypadków i sytuacji, gdy przykładowo świadek lub strona jest niemy lub głuchy lub w specjalnej procedurze dotyczącej spraw z zakresie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Jednak w tych sprawach nie wykształciła się odpowiednia praktyka postępowania, którą można by przenieść na pozostałe sprawy cywilne.

Zatem należy zakładać, iż wprowadzenie takiej możliwości, szczególnie w sprawach pracowniczych (z uwagi na ich specyficzny charakter), będzie wymagało nowego podejścia i wypracowania przez sądy odpowiednich standardów postępowania.

Podsumowując, nowelizację kodeksu cywilnego, która wprowadza możliwość przesłuchania świadka w formie pisemnej, należy ocenić pozytywnie. Powinna ona przyczynić się do autentycznego przyspieszenia postępowań sądowych, szczególnie z zakresu prawa pracy. Pod warunkiem wszakże, iż sądy zechcą z tej możliwości korzystać, gdyż przepisy takiego obowiązku nie nakładają.

Nasz wynik:
[Total: Średnia: ]