Obowiązki pracodawcy zatrudniającego obcokrajowców na terenie Polski.

Podziel się z innymi

Niskie bezrobocie panujące w Polsce (3,4%) powoduje, że pracodawcy niejednokrotnie mają problem z obsadzeniem wszystkich stanowisk pracy. Alternatywą dla zatrudniania Polaków są cudzoziemcy. Jakie obowiązki ma pracodawca korzystający z pracowników zagranicznych?

Zatrudnienie obcokrajowca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obwarowane jest wieloma przepisami, z którymi przedsiębiorca powinien się zapoznać jeszcze przed procesem rekrutacyjnym. Uzupełnianie braków kadrowych w polskich firmach cudzoziemcami jest coraz bardziej powszechne i rośnie z roku na rok, ale przepisy dotyczące ich zatrudnienia również się zmieniają. Zmiany w polskim ustawodawstwie zachodzą również w 2019 roku. Na jakie aspekty prawne musi zwrócić uwagę przedsiębiorca, który chce zatrudnić obcokrajowców w swojej firmie?

Obywatele innych krajów mogący pracować bez zezwolenia na terenie RP

Pracę bez zezwolenia na terytorium Polski może podjąć cudzoziemiec legitymujący się paszportem kraju z Unii Europejskiej (obywatel kraju członkowskiego), Europejskiego Obszaru gospodarczego, Szwajcarii oraz państw, które mają podpisane umowy z Unią Europejską. W innych wypadkach obcokrajowcy muszą posiadać jeden z dokumentów: Kartę Polaka, Kartę pobytu czy status uchodźcy. Bez zezwolenia mogą również pracować w Polsce obywatele Ukrainy, Białorusi czy Armenii przez 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Zatrudnienie cudzoziemca z obowiązkowym zezwoleniem na pracę

Obowiązkiem posiadania odpowiedniego zezwolenia na pracę objęty jest każdy cudzoziemiec spoza wymienionych wyżej państw (obszarów), który chce podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O takie zezwolenie występuje pracodawca do właściwego wojewody lub w przypadku na pobyt czasowy obcokrajowiec.

Uzyskanie zezwolenia jest zależne od tego, czy cudzoziemiec znajduje się w Polsce, czy poza jej granicami. Wydanie dokumentu kosztuje 30 zł, a szczegółowe informacje dotyczące trybu składania wniosków dostępne są na stronach powiatowych urzędów pracy.

Umowy, jakie można zawrzeć z obcokrajowcem

Przedsiębiorca zatrudniający obcokrajowca jest zobowiązany do zwierania umów cywilno-prawnych z pracownikiem, jak w przypadku Polaków. Przykładami takich umów są np.: umowa o pracę (umowa na okres próbny czy umowa na czas nieokreślony), umowa o dzieło, umowa zlecenie czy umowa na pracę przy zbiorach.

Zobacz  Szansa na przyśpieszenie spraw pracowniczych

Umowa o pracę powoduje, że cudzoziemiec ma prawo do minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym roku rozliczeniowym.

Rok 2019 to szereg zmian w zatrudnieniu obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla przykładu zostanie uproszczona procedura wydania nowego pozwolenia na pracę.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących obowiązków pracodawców zatrudniających obcokrajowców i zmian w polskim prawie w 2019 roku można znaleźć w artykułach fachowych typu: „Jak zatrudnić obcokrajowca? 5 ważnych porad dla pracodawców”.

Nasz wynik:
[Total: 1 Średnia: 5]